Kéo dài thời gian thay đổi tạm thời đối với yêu cầu...

Kéo dài thời gian thay đổi tạm thời đối với yêu cầu chứng nhận kiểm dịch đối với một số loại sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Úc

419
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc chuyển phát nhanh giấy tờ, thư tín có thể tiếp tục gặp gián đoạn tại nhiều quốc gia. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Nguồn nước Úc, thời gian thay đổi tạm thời về việc xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (PCs) bản gốc (bản giấy) đối với các sản phẩm nông sản tươi, hoa tươi cắt cành, thực vật và các mặt hàng có nguồn gốc thực vật khác nhập khẩu; và Giấy chứng nhận kiểm dịch (HCs) đối với động vật, sản phẩm sinh học và các sản phẩm từ động vật vào thị trường Úc sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 6 năm 2021.  Điều này không áp dụng đối với các quốc gia đã cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch bản điện tử (ePhytos, eCerts). Cụ thể:

Trong trường hợp do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhà nhập khẩu không thể cung cấp được Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc (bản giấy), chứng nhận kiểm dịch động vật được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu trong quá trình xử lý tờ khai theo quy định, các nhân viên kiểm tra sẽ chấp nhận giấy chứng nhận điện tử (bản sao) thay thế được kê khai. Các nhân viên kiểm tra có thể yêu cầu xác thực giấy chứng nhận trực tiếp từ các tổ chức kiểm dịch thực vật quốc gia nước xuất khẩu hoặc qua các công cụ trực tuyến do các cơ quan này cung cấp đối với một số lô hàng.

Để đủ điều kiện áp dụng sự thay đổi này, các lô hàng nhập khẩu kể trên phải đáp ứng các yêu cầu sau: cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu chưa sử dụng phương tiện điện tử cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch (ePhytos hoặc eCerts), Chứng nhận kiểm dịch động vật (HCs); cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu đã đề nghị biện pháp thay thế cho Giấy chứng nhận gốc (bản giấy); đồng thời cung cấp đầu mối liên lạc hoặc công cụ trực tuyến để phía Úc có thể xác thực bản sao điện tử trước khi thông quan hàng hóa.

Trường hợp bản gốc giấy được phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, các giấy chứng nhận này được khuyến cáo nên đính kèm với hàng hóa và / hoặc lô hàng để giảm thiểu sự chậm trễ có thể trong quá trình kiểm tra.

Theo thông lệ, phía Úc sẽ truy xét bất kỳ bằng chứng gian lận nào liên quan đến các giấy tờ này.

Chi tiết vui lòng tham khảo:

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/170-2020

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/169-2020

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Úc)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY