Hội đàm bốn bên Úc – Ấn Độ – Nhật Bản – Mỹ

374
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, các quan chức cấp cao của DFAT đã tham dự buổi hội đàm với các đại diện Bộ ngoại giao các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ về các vấn đề khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Các quan chức đã thống nhất chính phủ bốn nước sẽ tiếp tục ủng hộ các quốc gia khu vực liên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong việc kiểm soát tác động của đại dịch Covid-19 đến y tế và nền kinh tế, đây là thách thức lớn của khu vực. Chính phủ bốn nước cũng sẽ cùng bàn bạc để đưa ra lộ trình khôi phục nền kinh tế theo hướng hỗ trợ các nước trong khu vực củng cố chủ quyền và tăng cường khả năng tự hồi phục của mỗi nước.

Đồng thời,  trước yêu cầu của các luật lệ, quy tắc, thể chế hiện tại để củng cố sự ổn định trong khu vực đang trở nên cấp bách, quan chức 4 bên đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn giữa bốn nước với các nước trong khu vực nói chung trong các vấn đề như an ninh hàng hải, đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng,  an ninh mạng, chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ổn định và bền vững.

Bốn bên cũng tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với vai trò trung tâm trong cơ chế hợp tác của ASEAN, cấu trúc dẫn dắt và triển vọng của ASEAN tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

(Nguồn: DFAT)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY