Hệ thống quản lý và giám sát an toàn sản phẩm của...

Hệ thống quản lý và giám sát an toàn sản phẩm của Úc

631
0
SHARE

1. Khái quát về hệ thống

Trên thị trường Úc có khoảng 15 nghìn loại sản phẩm khác nhau, mỗi sản phẩm có thể do nhiều hãng, cơ sở sản xuất khác nhau tạo ra. Vì vậy, việc quản lý và giám sát an toàn của nhiều loại sản phẩm, hàng hóa khác nhau là một vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn.

Để có thể quản lý và giám sát có hiệu quả vấn đề an toàn sản phẩm, Chính phủ Úc đã thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sản phẩm trong đó gắn kết và có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các Cơ quan Bộ ngành, doanh nghiệp, chuyên gia xây dựng pháp luật, các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và người tiêu dùng.

Hệ thống quản lý và giám sát được vận hành thông qua việc kết hợp đồng bộ các biện pháp sau đây:

 • Hành động tự giác, tình nguyện của các nhà cung cấp sản phẩm;
 • Các luật của Chính phủ khuyến khích sản xuất sản phẩm an toàn;
 • Kiểm soát chặt chẽ việc bán sản phẩm không an toàn ra thị trường;
 • Cung cấp thông tin và giáo dục để giúp người tiêu dùng có đủ khả năng chọn lựa và biết cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn.

2. Quản lý theo chuyên ngành

Để quản lý có hiệu quả vấn đề an toàn, Chính phủ Úc giao cho một số cơ quan Bộ chuyên ngành quản lý một số loại sản phẩm, nhóm sản phẩm cụ thể như sau:

 • Cơ quan Thú y và Bảo vệ Thực vật được giao nhiệm vụ quản lý an toàn thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật http://apvma.gov.au/;
 • Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand (FSANZ), là cơ quan xây dựng Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm chịu trách nhiệm quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm bán lẻ tại thị trường Úc. http://www.foodstandards.gov.au;
 • Cơ quan Quản lý Dược – Bộ Y Tế chịu trách nhiệm quản lý an toàn hóa chất trong sản xuất thuốc chữa bệnh cũng như quản lý an toàn thuốc chữa bệnh https://www.tga.gov.au/;
 • Cơ quan Đăng kiểm hóa chất công nghiệp – Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý an toàn hóa chất sử dụng trong công nghiệp https://www.nicnas.gov.au/;
 • Bộ Phát triển Vùng và Cơ sở Hạ tầng chịu trách nhiệm quản lý an toàn về xe cộ https://infrastructure.gov.au/;
 • Hội đồng Điều tiết Điện năng (ERAC) chịu trách nhiệm quản lý an toàn thiết bị điện http://www.erac.gov.au;
 • Ủy ban Điều tiết Kỹ thuật về khí gas, có đại diện của các Bang và Lãnh thổ, chịu trách nhiệm quản lý an toàn thiết bị sử dụng khí gas ở địa bàn của mình http://www.gtrc.gov.au;
 • Cơ quan An toàn Hàng hải chịu trách nhiệm quản lý an toàn hàng hải và các sản phẩm tàu thuyền https://www.amsa.gov.au/.

3. Quản lý theo lãnh thổ

Bên cạnh việc quản lý theo chuyên ngành nêu trên, những sản phẩm còn lại do Uỷ ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC) phối hợp với Cơ quan Thương mại Công bằng tại các bang và vùng lãnh thổ tổ chức quản lý và giám sát vấn đề an toàn sản phẩm.

Dưới đây là tên gọi tiếng Anh và địa chỉ kết nối đến website của các cơ quan ở các Bang và Lãnh thổ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY