Dự báo kinh tế Úc năm 2017 và những năm tiếp theo

Dự báo kinh tế Úc năm 2017 và những năm tiếp theo

966
0
SHARE

Dự báo trong thập kỷ tới tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm của Úc đạt khoảng 2,3%, thấp hơn so với thập kỷ qua với 2,7%, do cộng hưởng của các nguyên nhân chính là tốc độ tăng trưởng số lao động bình quân tham gia hoạt động kinh tế chậm lại, chi ngân sách ngày càng lớn hơn, tỷ giá thương mại giảm xuống, tiềm ẩn nguy cơ giảm phát. Đây được coi là những nhân tố cơ bản sẽ đè nặng lên nền kinh tế Úc.

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Úc giai đoạn 2017-2026

Dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô (2016-2025)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GDP (tỷ  USD) 1.223 1.226 1.210 1.241 1.304 1.371 1.440 1.512 1.589 1.669
Tốc độ tăng GDP (%) 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Dân số (triệu người) 24,3 24,6 25,0 25,3 25,6 25,9 26,2 26,5 26,8 27,1
GDP bình quân đầu người (nghìn USD) 52,2 51,8 50,6 51,4 53,6 55,8 58,1 60,5 63,0 65,7
Tỷ lệ lạm phát năm (%) 1,0 1,5 2,2 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Cán cân vãng lai so với GDP (%) -4,0 -3,4 -2,8 -2,3 -1,8 -1,4 -1,0 -0,7 -0,4 -0,1
Tỷ giá hối đoái bình quân (AUD/USD) 1,37 1,42 1,50 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY