Dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Úc...

Dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Úc trong năm 2017-2018

144
0
SHARE

Cơ quan Nông nghiệp, Kinh tế nguồn và Khoa học (ABARES) và Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học (DIIS) của Úc đã dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Úc tăng 3,3% trong năm 2017-2018. Chi tiết cụ thể như sau:

 

Dự báo xuất khẩu các mặt hàng chính

 

 

2015-16

 

2016-17

 

2017-18

2016-17 so

2015-16

2017-18 so

2016-17

triệu AUD triệu AUD triệu AUD % %
Dự báo
Nông sản và thủy sản    
Lúa mì 5.120 6.094 4.992 19,0 -18,1
Rượu vang 2.184 2.366 2.639 8,4 11,5
Thịt bò và thịt bê 8.495 7.087 7.355 -16,6 3,8
Len 3.283 3.617 4.339 10,2 19,9
Tổng xuất khẩu nông sản và thuỷ sản 46.335 50.130 48.475 8,2 -3,3
Tài nguyên và năng lượng          
        Kim loại và khoáng sản kim loại          
        Nhôm 10.228 10.863 12.009 6,2 10,5
                Bô-xit 992 1.042 1.020 5,1 -2,1
                Ô xít nhôm 5.995 6.655 7.199 11,0 8,2
                Nhôm (thỏi kim loại) 3.241 3.165 3.790 -2,3 19,7
        Đồng 8.110 7.540 8.346 -7,0 10,7
        Vàng 15.687 18.013 16.641 14,8 -7,6
        Quặng sắt 47.799 62.689 62.039 31,2 -1,0
        Nikel 2.935 2.199 2.081 -25,1 -5,4
        Kẽm 2.628 2.688 2.991 2,3 11,3
        Năng lượng
        Dầu thô 5.444 5.476 6.046 0,6 10,4
        LNG 16.576 22.299 29.911 34,5 34,1
        Than 34.541 54.266 55.627 57,1 2,5
                   Luyện kim 19.790 35.363 35.266 78,7 -0,3
                   Nhiệt 14.751 18.903 20.360 28,1 7,7
Tổng xuất khẩu tài nguyên và năng lượng 160.767 204.117 214.112 27,0 4,9
  Tổng xuất khẩu hàng hoá 207.102 254.248 262.587 22,8 3,3

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY