Dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Úc...

Dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính của Úc trong năm 2016-2017

278
0
SHARE

Cơ quan Nông nghiệp, Kinh tế nguồn và Khoa học (ABARES) và Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học (DIIS) của Úc đã dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Úc tăng 3,1% trong năm 2016-2017. Chi tiết cụ thể như sau:

Dự báo xuất khẩu các mặt hàng chính

  (ĐVT: triệu AUD)

   

2014-2015

 

2015-2016

 

2016-2017

2015-2016 so 2014-2015 (%) 2016-2017 so 2015-2016 (%)
      Dự báo    
Nông sản và thuỷ sản          
     Lúa mì 5.547 5.120 6.419 -7,7 25,4
     Rượu vang 1.983 2.184 2.247 10,2 2,9
     Thịt bò và bê 8.858 8.285 6.895 -6,5 -16,8
     Len 3.154 3.283 3.375 4,1 2,8
Tổng XK nông sản và thuỷ sản 45.364 46.094 49.144 1,6 6,6
           
           
Tài nguyên và năng lượng          
  Khoáng sản kim loại và kim loại          
     Nhôm 11.110 10.228 10.119 -7,9 -1,1
          Bô-xit 934 992 926 6,2 -6,7
          Ô xít nhôm 6.353 5.995 5.843 -5,6 -2,5
          Nhôm (thỏi kim loại) 3.823 3.241 3.350 -15,2 3,4
     Đồng 8.468 8.105 7.579 -4,3 -6,5
     Vàng 13.048 15.687 17.353 20,2 10,6
     Quặng sắt 54.519 47.768 62.230 -12,4 30,3
     Nikel 3.583 2.478 2.245 -30,8 -9,4
     Kẽm 3.073 2.626 2.582 -14,5 -1,7
   Năng lượng          
     Dầu thô 8.656 5.444 6.221 -37,1 14,3
     LNG 16.895 16.546 23.713 -2,1 43,3
     Than 37.870 34.502 58.358 -8,9 69,1
          Luyện kim 21.813 19.803 39.988 -9,2 101,9
          Nhiệt 16.057 14.700 18.370 -8,5 25,0
Tổng XK tài nguyên và năng lượng 171.972 157.374 166.132 -8,5 11,7
Tổng XK hàng hoá 217.336 218.211 210.792 -7,4 3,1

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY