Đối thoại ba bên lần đầu tiên giữa Úc, Ấn độ và Pháp

478
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Ngày 9 tháng 9 năm 2020, lần đầu tiên đối thoại ba bên giữa Úc, Ấn độ và Pháp đã diễn ra qua cầu truyền hình với sự đồng chủ tọa của Tổng thư ký DFAT Úc Frances Adamson, Thư ký Đối ngoại Ấn Độ Shri Harch Vardhan Shringla, và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu Pháp Ông François Delattre. Đối thoại tập trung giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực, bao gồm cả các thách thức từ đại dịch Covid-19.

Các quan chức cấp cao 3 quốc gia đã thảo luận về những vấn đề xã hội, kinh tế và địa chính trị của Khu vực liên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 qua việc chia sẻ các bài học ứng phó với đại dịch của mỗi quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn khu vực và toàn cầu trong việc hồi phục kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, đối thoại cũng thảo luận về các lĩnh vực hợp tác thiết thực ở cấp 3 bên và khu vực, bao gồm thông qua các tổ chức như ASEAN, IORA và trao đổi về cách thức củng cố và cải tổ chủ nghĩa đa phương. Đối thoại này được xây dựng dựa trên mối quan hệ bền chặt giữa 3 quốc gia, đồng thời thừa nhận tầm quan trọng của sự hợp tác với các đối tác có chung chí hướng để đảm bảo một khu vực liên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở, toàn diện và thịnh vượng. Ba quốc gia cũng thống nhất đối thoại 3 bên này sẽ được tổ chức thường niên.

                                                                                      (Nguồn DFAT)

NO COMMENTS