Điều kiện nhập khẩu Xoài Việt Nam vào Úc

Điều kiện nhập khẩu Xoài Việt Nam vào Úc

74000
36
SHARE

Tiếp theo trái vài là trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Úc từ ngày 18/4/2015, ngày 27/5/2016, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã chính thức công bố điều kiện nhập khẩu xoài Việt Nam vào Úc. Thương vụ xin giới thiệu toàn văn Điều kiện nhập khẩu bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt để các doanh nghiệp tham khảo.

Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với xoài nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ đánh giá sự phù hợp của việc nhập khẩu so với các điều kiện nhập khẩu.

 1. Trước khi nhập khẩu, doanh nghiệp cần có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Úc cấp.

Muốn có giấy phép, doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn xin phép nhập khẩu (nếu xin giấy phép trên mạng, bấm “apply now” ở cuối trang web https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions?EvaluatableElementId=91493&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=0e7fed24-ec5a-4ca7-88e9-d0e86977f38f&CaseElementPk=383572&EvaluationPhase=ImportDefinition

 1. Xoài phải được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện và chương trình có liên quan.

Để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (do Cục Bảo vệ Thực vật cấp) phải ghi rõ như sau: “The fruit in this consignment has been produced in Viet Nam in accordance with the conditions governing entry of fresh mango fruit to Australia and in accordance with the Work Plan ‘Export of Irradiated Fresh Fruit from Viet Nam to Australia’.” (dịch là “trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện nhập khẩu xoài tươi vào Úc và phù hợp với qui định tại chương trình ‘Xuất khẩu hoa quả tươi đã chiếu xạ từ Việt Nam sang Úc’).

 1. Xoài tươi từ Việt Nam phải được chiếu xạ bắt buộc với liều lượng tối thiểu là 400 Gy tại một cơ sở xử lý được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

Liều lượng tối đa không được vượt quá 1 kGy theo các quy định của Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand (FSC). FSC được quản lý bởi Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand. Luật này có thể xem tại http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx

Để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ như sau:

 • “Irradiation at a minimum 400 Gy” (dịch là: liều lượng chiếu xạ tối thiểu 400 Gy)
 • Tên và số của cơ sở chiếu xạ
 • Ngày chiếu xạ
 • Số thùng trong một lô hàng
 • Số container và số niêm phong (đối với vận chuyển bằng đường biển)

Và phải có một giấy chứng nhận chiếu xạ chỉ rõ liều lượng chiếu xạ ở mức tối thiểu và tối đa (Dmin và Dmax).

Thông tin liên quan, xem thêm tại trang web của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand:

http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx

 1. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc phải đi kèm với mỗi lô hàng và phải được hoàn thành một cách chính xác, xem thông tin trên trang web của Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC).
 2. Lô hàng không được có côn trùng và bệnh dịch (trừ những loại mà sẽ bị trung hoà sau khi chiếu xạ). Các lô hàng cũng không được lẫn các chất ô nhiễm, bao gồm rác như lá, cành cây, đất, hạt cỏ dại, những mảnh vụn, và các loại thực vật khác.
 3. Lô hàng phải được đóng gói an toàn tại gốc trước khi chiếu xạ. Một trong những lựa chọn đóng gói an toàn sau đây phải được sử dụng:
  • Đóng gói trong thùng carton có nắp được đậy chặt và không có lỗ thông hơi
  • Thùng có lỗ thông hơi thì kích cỡ lỗ không quá 1,6 mm và độ dày của lưới không ít hơn 0,16 mm. Hoặc là các lỗ thông hơi có thể được dán lên trên.
 4. Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm.
 5. Các thông tin sau đây phải được in trên mỗi thùng:
  • Mã cơ sở xử lý (TFC)
  • Số nhận dạng của cơ sở xử lý (TIN)
 6. Sản phẩm đã được xử lý phải được bảo vệ khỏi các côn trùng gây hại trong quá trình đóng gói và sau khi đóng gói, xử lý, lưu kho và vận chuyển giữa các địa điểm. Sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải được duy trì trong điều kiện an toàn để không bị lẫn với trái cây xuất khẩu đi các thị trường khác hoặc để tiêu thụ tại thị trường trong nước.
 7. Container phải được kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập.
 8. Lô hàng phải được kiểm tra bởi các cán bộ an toàn sinh học tại cảng đến đầu tiên. Không được phép chuyển tiếp bằng được hàng không hoặc đường bộ (ví dụ chuyển lô hàng bằng đường hàng không hoặc đường bộ trong nước Úc) cho đến khi lô hàng được kiểm dịch thông quan.
 9. Nếu bất kỳ vật liệu được phát hiện có nguy cơ rủi ro an toàn sinh học mà không thể xử lý bằng chiếu xạ, lô hàng sẽ bị giữ lại với chi phí do nhà nhập khẩu phải chịu và phải xử lý theo một trong các cách sau:
  • Xử lý thích hợp để giải quyết các rủi ro an toàn sinh học, hoặc
  • Xuất khẩu, hoặc
  • Tiêu huỷ
 10. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào của sản phẩm hoặc chứng nhận (có thể là một sự cố hệ thống), sản phẩm sẽ bị giữ lại cho đến khi Đội các dịch vụ nhập khẩu có thể xác định nguyên nhân sự cố và đưa ra lời khuyên về các hành động khắc phục phù hợp. Hành động khắc phục tại Úc có thể bao gồm kiểm tra thêm, xử lý, tiêu huỷ, hoặc xuất khẩu.
 11. Các lô hàng có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mà không được xác nhận một cách chính xác, hoặc trong trường hợp Bộ Nông nghiệp Úc không thấy giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc, sẽ bị giữ lại cho đến khi trình được giấy chứng nhận gốc hoặc điền thông tin chính xác. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chấp nhận giấy chứng nhận sửa đổi một cách phù hợp hoặc giấy chứng nhận được cấp lại (bao gồm cả bản fax hoặc scan truyền trực tiếp đến Bộ Nông nghiệp Úc từ cơ quan có thẩm quyền).
 12. Bộ Nông nghiệp Úc có thể rà soát chính sách nhập khẩu bất cứ lúc nào sau khi thương mại bắt đầu hoặc khi tình trạng sâu bệnh và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam bị thay đổi.
 13. Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992.

Cảnh báo và Thông báo thông tin

Các tiêu chuẩn về ghi nhãn và thành phần của tất cả các loại thực phẩm được bán ở Úc được qui định trong Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand.

Các nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tuân thủ các luật và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu có liên quan của Úc.

Bộ Nông nghiệp giám sát mối nguy cơ an toàn thực phẩm và sự phù hợp với Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm bằng phương tiện của Chương trình Kiểm Tra Thực phẩm Nhập khẩu. Thông tin thực phẩm được dẫn chiếu như thế nào trong chương trình này có thể xem tại trang web http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/inspection-scheme.

Theo Chương trình, thực phẩm có thể bị giữ lại để kiểm tra và thử nghiệm. Việc kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá trực quan và đánh giá trên nhãn và cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

Tất cả thực phẩm nhập khẩu được ‘giám sát’. Các xét nghiệm áp dụng để giám sát thực phẩm được nêu chi tiết tại http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices

 1. Theo Luật Xác định phí dịch vụ kiểm dịch năm 2005, lệ phí của tất cả các dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp. Danh sách tất cả các lệ phí kiểm dịch và xuất khẩu có sẵn trên trang web của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines.
 2. Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng, xin vui lòng tham khảo các trường hợp này tại https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000088555&elementVersionID=40

Cảnh báo và thông báo thông tin

Bao bì, kệ hàng hoặc các vật chèn lót bằng gỗ gắn với lô hàng có thể bị kiểm tra và xử lý tại cửa đến, trừ khi có bằng chứng đầy đủ về việc xử lý được Bộ Nông nghiệp chấp nhận.

 Tất cả các tài liệu trình cho Bộ Nông nghiệp để hỗ trợ việc xác định mức độ rủi ro sinh học trong quá trình vận chuyển và đóng gói phải đáp ứng yêu cầu của các trường hợp phi hàng hoá.

Import Conditions

The following Import Conditions are applicable to this Import scenario. The department will assess the suitability of your import against the import conditions.

 1. Prior to the importation of goodsinto Australia, a valid import permit issued by the Department of Agriculture is required.

An import permit may be obtained by submitting an import permit application to the department (if viewed online, use the ‘Apply Now’ button at the bottom of this page).

 1. The mangoes must be produced in Viet Nam in accordance with the relevant conditions and work plan.

To demonstrate compliance with this requirement you must present the following on a Phytosanitary certificate:

The additional declaration “The fruit in this consignment has been produced in Viet Nam in accordance with the conditions governing entry of fresh mango fruit to Australia and in accordance with the Work Plan ‘Export of Irradiated Fresh Fruit from Vietnam to Australia’.”

 1. Fresh mangoes from Viet Nam must undergo mandatory irradiation with a minimum absorbed dose of 400 Gy at a treatment facility approved by the relevant Vietnamese authority.

The maximum absorbed dose for mangoes must not exceed 1 kGy as per the Australia New Zealand Food Standards Code (FSC) requirements. The FSC is administered by Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) and a copy of the code can be located on the FSANZ website.

To demonstrate compliance with this requirement you must present the following on a Phytosanitary certificate:

 • the additional declaration “Irradiation at a minimum 400 Gy”
 • treatment facility name and number
 • treatment date
 • number of cartons in the consignment
 • container and seal numbers (for sea freight only).

AND

You must present the following on an Irradiation treatment certificate:

The minimum and maximum (Dmin and Dmax) irradiation dose for the treatment.

Related Information: 

 1. An original phytosanitary certificate must accompany each consignment and must be correctly completed, see information on the International Plant Protection Convention (IPPC) website.
 2. Consignment must be free from pests and diseases (other than those that will be neutralised by the approved dose of irradiation). The consignment must also be free from contaminants, including trash such as leaves, stem material, soil, weed seeds, splinters, twigs and other plant material.
 3. Consignments must be securely packaged at origin prior to treatment. One of the following secure packaging options must be used:
  • Packed in integral (fully enclosed) cartons with boxes having no ventilation holes and lids tightly fixed to the bases.
  • Cartons with ventilation holes must have the holes covered/sealed with a mesh/screen of no more than 1.6 mm pore size and not less than 0.16 mm strand thickness. Alternatively, the vent holes could be taped over.
 4. The packaging must be synthetic or highly processed if of plant origin. No unprocessed plant material such as straw may be included in the packaging.
 5. The following information must be printed on each carton:
  • Treatment Facility Code (TFC)
  • Treatment Identification Number (TIN)
 6. Treated product must be protected from pest contamination at all times during and after packing, treatment, storage and movement between locations. Product inspected and certified by the Vietnamese authority must be maintained under secure conditions to prevent mixing with fruit for export to other destinations or for the domestic market.
 7. Containers must have been inspected by the Vietnamese authority prior to loading to ensure pest freedom and that the vents are covered to prevent entry of pests.
 8. Consignments must be inspected and cleared by biosecurity officers at the first port of entry. No air or land bridging (i.e. movement of consignments by air or land within Australia) will be permitted until the fruit have been released from quarantine.
 9. If any biosecurity risk material is detected which may not have been mitigated by the irradiation treatment, the consignment must be held at the importer’s expense and subjected to either:
  • appropriate treatment to address the biosecurity risk, or
  • export, or
 10. Should any discrepancy be found with the produce or certification (indicating a possible system breakdown), the produce will be detained until the Import Services Teamcan determine the cause of the breakdown and provide advice on the appropriate remedial action. Remedial action in Australia may include further inspection, treatment, destruction or export.
 11. Consignments that have a phytosanitary certificate which is not correctly endorsed, or where the original phytosanitary certificate has not been sighted by the Department of Agriculture, will be held pending presentation of a correctly filled out and original phytosanitary certificate. The Department will accept appropriately amended or re-issued phytosanitary certificates (including faxed or scanned copies transmitted directly to the Department from the certifying authority).
 12. The Department may review the import policy any time after trade begins or when the pest and phytosanitary status in Viet Nam has changed.
 13. Once biosecurity requirements have been met, it is the importer’s responsibility to ensure that all imported foodcomplies with the Imported Food Control Act 1992.

Warnings and Information Notices

The standards for labelling and composition of all food sold in Australia are set down in the Australia New Zealand Food Standards Code

It is the responsibility of the importer to comply with the Act and ensure imported food meets the requirements of the Food Standards Code and any other relevant Australian standards or requirements.

The Department of Agriculture monitors food safety hazards and compliance with the Food Standards Code by means of the Imported Food Inspection Scheme. The website provides information on how food is referred to the scheme. 

Under the scheme the food may be held for inspection and testing. The inspection will involve a visual and label assessment and may also include sampling the food for testing. 

All imported food is considered ‘surveillance’. The tests that apply to surveillance food are detailed in Tests applied to surveillance food.

 1. Under the Quarantine Service Fees Determination 2005, fees are payable to the Department of Agriculture for all services. A list of all quarantine & export fees is available on the Department of Agriculture’s website.
 2. Non-commodity information requirements for imported cargo also apply, please refer to the BICON case Non-Commodity Cargo Clearance.

Warnings and Information Notices

Timber packaging, pallets or dunnage associated with the consignment may be subject to inspection and treatment on arrival, unless sufficient evidence of a Department of Agriculture approved treatment is provided.

All documentation presented to the department to assist in determining the level of biosecurity risk posed by transportation pathways and packaging must also meet the requirements of the non-commodity case.

36 COMMENTS

 1. #Hookahmagic
  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Строго 18+

  Кальянный бренд Фараон давно завоевал сердца ценителей кальянной культуры вариативностью моделей кальянов,
  приемлемым качеством и низкой ценовой политикой. Именно эти факторы играют главную роль в истории его успеха. Не упускайте очевидную выгоду и вы! Заказывайте кальян Pharaon (Фараон) 2014 Сlick в интернет-магазине HookahMagic и оформляйте доставку в любой регион РФ. Мы гарантируем быструю доставку и высокое качество предоставляемой продукции.

  https://h-magic.su/flow
  Удачных вам покупок!

 2. Mumbai alone now accounts for 25,500 COVID-19 cases including 882 deaths. Mumbai: Maharashtra registered as many as 2,345 new …Mumbai is the capital city of the Indian state of Maharashtra. According to United Nations, as of 2018, Mumbai was the second most populous city in India after

  Ghandi

 3. The University of Mumbai is one of the oldest and premier Universities of India. I am honoured and greatly privileged to lead this great Institution; and continue to …

  Deli

 4. Mumbai alone now accounts for 25,500 COVID-19 cases including 882 deaths. Mumbai: Maharashtra registered as many as 2,345 new …Mumbai is the capital city of the Indian state of Maharashtra. According to United Nations, as of 2018, Mumbai was the second most populous city in India after

  Mumbai

Comments are closed.