Điều kiện nhập khẩu thanh long vào Úc

Điều kiện nhập khẩu thanh long vào Úc

1666
0
SHARE

Tiếp theo trái vải và trái xoài là hai trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu vào Úc, ngày 24/8/2017, Úc đã chính thức công bố cho phép nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất được cấp phép nhập khẩu thanh long tươi vào Úc

Thương vụ xin giới thiệu các điều kiện nhập khẩu bằng tiếng Anh và bản lược dịch để các doanh nghiệp tham khảo.

Các điều kiện sau đây được áp dụng đối với nhập khẩu thanh long từ Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ đánh giá tính phù hợp của việc nhập khẩu so với các điều kiện nhập khẩu.

Điều kiện nhập khẩu dưới đây áp dụng cho thanh long tươi được nhập khẩu từ Việt Nam.

a. Trước khi nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp cần có giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc cấp. Muốn có giấy phép, doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn xin phép nhập khẩu. Nếu xin giấy phép trên mạng, bấm “apply now” ở cuối trang web

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions?EvaluatableElementId=257603&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=8de08666-dbed-4605-aa22-c902ff0a94fa&CaseElementPk=752544&EvaluationPhase=ImportDefinition&HasAlerts=False

 

b. Trước khi xuất khẩu, thanh long phải được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận không bị nhiễm côn trùng trong diện kiểm soát an toàn sinh học (kiểm dịch).

c. Thanh long phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu từ Việt Nam phù hợp với các điều kiện và chương trình có liên quan. Để chứng minh cho sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ: “The fruit in this consignment have been produced in Vietnam in accordance with the conditions governing entry of fresh dragon fruit to Australia and in accordance with the Work Plan ‘Export of Fresh Fruits from Vietnam to Australia’ and inspected and found free of any pests of biosecurity concern to Australia.” (Dịch là: “trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện nhập khẩu thanh long tươi vào Úc và phù hợp với Chương trình ‘Xuất khẩu trái câu tươi của Việt Nam vào Úc’ và đã được kiểm dịch và không có bất kỳ loại côn trùng nào trong diện kiểm soát an toàn sinh học của Úc”)

d.Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc phải được cấp bởi Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam.

e. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc phải đi kèm với mỗi lô hàng và phải được hoàn thành một cách chính xác, xem thông tin trên trang web của Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC) tại địa chỉ https://www.ippc.int

g. Thanh long tươi từ Việt Nam phải được xử lý trước khi vận chuyển hàng bằng phương pháp nhiệt hơi (VHT) với thời gian 40 phút ở nhiệt độ 46,5oC, độ ẩm 90% trở lên tại một cơ sở xử lý được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam phê duyệt. Để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ như sau:

Chi tiết việc xử lý: ngày xử lý, nhiệt độ và thời gian xử lý
Tên cơ sở đóng gói/xử lý và số đăng ký
Số thùng trong lô hàng
Số container và số niêm phong (đối với lô hàng vận chuyển bằng đường biển)
Các thông tin liên quan:

Các biện pháp quản lý rủi ro côn trùng đối với thanh long nhập khẩu từ Việt Nam xem tại

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element?elementPk=677642&caseElementPk=752544
Các cơ sở xử lý nhiệt hơi được chấp nhận xem tại https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element?elementPk=677641&caseElementPk=752544

Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC) tại địa chỉ https://www.ippc.int
h. Đối với vận chuyển bằng đường biển, số container và số niêm phong phải được xác nhận và ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc trên chứng từ thương mại (ví dụ trên vận đơn). Nếu được xác nhận trên vận đơn thì số chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng phải được ghi rõ.

i. Bất cứ lô hàng nào không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đầy đủ hoặc chứng từ ghi không nhất quán với nhãn hàng thì sẽ bị giữ lại cho đến khi Bộ Nông nghiệp Úc tham vấn với Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam để làm rõ và ra quyết định.

j. Hàng hoá phải không có côn trùng và bệnh dịch. Hàng hoá cũng không được lẫn các chất ô nhiễm, bao gồm lá cây, cành cây, đất, hạt cỏ dại, mảnh vụn và các loại thực vật khác trừ 1cm cuống của quả thanh long.

k. Mỗi lô hàng phải được đảm bảo tình trạng kiểm dịch trong khi vận chuyển bằng các lựa chọn đóng gói đảm bảo được nêu tại địa chỉ sau: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=155045&caseElementPk=752544

l. Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm.

m. Các thùng carton hoặc kiện hàng đơn lẻ phải được dán nhãn với một số nhận dạng duy nhất để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc. Kiện hàng phải được buộc chắc chắn.

n. Các thông tin sau phải được nhìn rõ trên mỗi thùng carton:

Sản phẩm của Việt Nam cho thị trường Úc
Mã cơ sở xử lý
Số nhận dạng xử lý (TIN)
o. Sản phẩm đã được xử lý phải được bảo vệ khỏi các côn trùng gây hại trong quá trình đóng gói và sau khi đóng gói, xử lý, lưu kho và vận chuyển giữa các địa điểm. Sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải được duy trì trong điều kiện an toàn để không bị lẫn với trái cây xuất khẩu đi các thị trường khác hoặc để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

p. Container phải được kiểm tra bởi Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập.

q. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc có thể lấy mẫu và kiểm dịch bất cứ lô hàng nào.

r. Lô hàng phải được kiểm tra bởi các cán bộ an toàn sinh học tại cảng đến đầu tiên. Không được phép chuyển tiếp bằng được hàng không hoặc đường bộ (ví dụ chuyển lô hàng bằng đường hàng không hoặc đường bộ trong nước Úc) cho đến khi lô hàng được thông quan từ điểm kiểm soát an toàn sinh học.

s. Nếu lô hàng bị phát hiện có côn trùng sống có nguy cơ an toàn sinh học, lô hàng sẽ được yêu cầu xử lý, hoặc tái xuất, hoặc tiêu huỷ. Chi phí cho bất kỳ hành động được yêu cầu nào sẽ do người nhập khẩu chi trả.

t. Nếu lô hàng bị phát hiện có dấu hiệu của bệnh dịch, lô hàng sẽ bị Bộ Nông nghiệp giữ lại và đánh giá rủi ro về an toàn sinh học để xác định các lựa chọn cho nhà nhập khẩu. Lựa chọn đó có thể là thông quan, xác định thêm, xử lý, tái xuất, hoặc tiêu huỷ.

Xác định thêm có thể dẫn đến kết quả là hàng không được thông quan và có thể phát sinh chi phí bổ sung và thời gian chậm trễ cho người nhập khẩu. Xác định thêm sẽ chỉ được đưa ra nếu nó được coi là khả thi và nhà nhập khẩu đồng ý bằng văn bản để chấp nhận tất cả các chi phí và rủi ro liên quan.

u. Nếu chất ô nhiễm (ví dụ như hạt, rác, đất, lông) được phát hiện và xác định có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng sẽ bị yêu cầu loại bỏ hoặc xử lý các chất gây ô nhiễm và sẽ cần phải kiểm tra lại. Nếu các chất gây ô nhiễm không thể được loại bỏ hiệu quả hoặc được xử lý, lô hàng phải tái xuất hoặc tiêu huỷ. Mọi chi phí sẽ do người nhập khẩu chịu.

v. Bộ Nông nghiệp Úc có thể rà soát chính sách nhập khẩu bất cứ lúc nào sau khi thương mại bắt đầu hoặc khi tình trạng sâu bệnh và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam bị thay đổi.

w. Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992 bao gồm cả Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand.

x. Theo Luật phí An toàn Sinh học (Tổng quan) năm 2016 và Chương 9, phần 2 của Luật An toàn Sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc. Danh sách tất cả các lệ phí kiểm dịch và xuất khẩu có sẵn trên trang web của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines.

y. Ngoài các điều kiện đối với hàng nhập khẩu, các mối quan tâm không phải là hàng hoá cần phải được đánh giá bao gồm cả vấn đề vệ sinh container, đóng gói và các điểm đến và có thể hàng hoá phải kiểm tra và xử lý khi nhập càng. Xin vui lòng tham khảo mục BICON Non-Commodity Cargo Clearancecase tại địa chỉ website

http://www.agriculture.gov.au/import/arrival/clearance-inspection/documentary-requirements/non-commodity_information_requirements_policy để biết thêm thông tin.

Case: Fresh dragon fruit for human consumption Effective: 25 Aug 2017

Country of origin is Viet Nam

Import Conditions

The following Import Conditions are applicable to this Import scenario. The department will assess the suitability of your import against the import conditions.

a. The following import conditions apply to fresh dragon fruit (Hylocereusspp) for human consumption exported from Vietnam.

b. Prior to the importation of goodsinto Australian territory, a valid import permit issued by the Department of Agriculture and Water Resources is required.

An import permit may be obtained by submitting an import permit application to the department (if viewed online, use the ‘Apply Now’ button at the bottom of this page).

c. Prior to export, the plants or plant products must be inspected or tested by the National Plant Protection Organisation (NPPO) and certified free from biosecurity (quarantine) pests.

d. Dragon fruit must be sourced, produced and exported from Vietnam in accordance with the relevant conditions and work plan.

To demonstrate compliance with this requirement you must present the following on a Phytosanitary certificate:

The additional declaration: “The fruit in this consignment have been produced in Vietnam in accordance with the conditions governing entry of fresh dragon fruit to Australia and in accordance with the Work Plan ‘Export of Fresh Fruits from Vietnam to Australia’ and inspected and found free of any pests of biosecurity concern to Australia.”

e. The original phytosanitary certificate must be issued by the Vietnamese Plant Protection Department (PPD).

f. An original phytosanitary certificate must accompany each consignment and must be correctly completed, see information on the International Plant Protection Convention (IPPC) website.

g. Fresh dragon fruit from Vietnam must undergo mandatory pre-shipment vapour heat treatment (VHT) for forty (40) minutes at a pulp temperature of 46.5 °C or greater with relative humidity 90 per cent or above at facility approved by the relevant authority, PPD.

To demonstrate compliance with this requirement you must present the following on a Phytosanitary certificate:

Treatment details: date of treatment, temperature and duration
Packing house/treatment facility name or registration numbers
Number of cartons per consignment
Container and seal number (sea freight only)
Related Information:

Pest risk management measures for quarantine pests for dragon fruit from Vietnam
Approved VHT facilities
International Plant Protection Convention (IPPC)
h. For sea freight, container and seal numbers must be endorsed on the Phytosanitary certificate or on commercial documentation (e.g. Bill of Lading). If endorsed on commercial documentation, the Phytosanitary certificate number must also be referenced.

i. Any consignments with incomplete phytosanitary certification or where documentation does not align with the physical labelling, will be held pending clarification and decision by the department in consultation with PPD.

j. The goods must be free from pests and diseases. The goods must also be free from contaminants, including trash such as leaves, stem material, soil, weed seeds, splinters, twigs and other plant material with the exception of up to 1 cm dragon fruit stalk.

k. Each consignment must be secured (i.e. made insect-proof) prior to shipment to maintain its quarantine integrity on arrival using a secure packaging option.

l. The packaging must be synthetic or highly processed if of plant origin. No unprocessed plant material such as straw may be included in the packaging.

m. Individual cartons or palletised fruit must be labelled with a unique identifier to facilitate traceback. The pallets must be securely strapped.

n. The following information must be visible on each carton:

Product of Vietnam for Australia
Treatment Facility Code (TFC)
Treatment Identification Number (TIN)
o. Treated product must be protected from pest contamination at all times during and after packing, treatment, storage and movement between locations. Product inspected and certified by the Vietnamese authority must be maintained under secure conditions to prevent mixing with fruit for export to other destinations or for the domestic market.

p. Containers must have been inspected by the PPD prior to loading to ensure pest freedom and that the vents are covered to prevent entry of pests.

q. All consignments are subject to Department of Agriculture and Water Resources Sampling and inspecting horticultural produce.

r. Consignments must be inspected and cleared by biosecurity officers at the first point of entry. No air or land bridging (i.e. movement of consignments by air or land within Australian territory) will be permitted until the fruit has been released from biosecurity control.

s. If live insects of biosecurity concern are detected the consignment will require treatment (where appropriate), or be exported or disposed of. Any required action will be at the importer’s expense.

t. If disease symptoms are detected the consignment will be placed on hold and an assessment of the biosecurity risk will be made by the department to determine the options available to the importer. Options may include release, further identification, treatment, export or disposal.

Further identification may not result in the release of the goods and may incur substantial additional costs and time delays for the importer. Further identification will only be offered if it is deemed feasible and the importer agrees in writing to accept all costs and risks involved.

u. If contaminants (e.g. seeds, trash, soil, feathers) are detected and determined to be of biosecurity concern, the consignment will require Re-conditioning of horticultural produce and cut flower consignments to remove or treat the contaminants, and will require re-inspection. If the contaminants cannot be effectively removed or treated, the consignment must be exported or disposed of. Any required action will be at the importer’s expense.

v. The department may review the import policy any time after trade begins or when the pest and phytosanitary status in Vietnam has changed.

w. Once biosecurity requirements have been met, it is the importer’s responsibility to ensure that all imported foodcomplies with the Imported Food Control Act 1992 including Australia New Zealand Food Standards Code.

x. Under the Biosecurity Charges Imposition (General) Regulation 2016and Chapter 9, Part 2 of the Biosecurity Regulation 2016, fees are payable to the Department of Agriculture and Water Resources for all services. Detail on how the department applies fees and levies may be found in the charging guidelines.

y. In addition to the conditions for the goods being imported, non-commodity concerns must be assessed including container cleanliness, packaging and destination concerns, and may be subject to inspection and treatment on arrival. Please refer to the BICON Non-Commodity Cargo Clearancecase for further information.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY