ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU QUẢ THANH LONG TƯƠI TỪ VIỆT NAM VÀO...

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU QUẢ THANH LONG TƯƠI TỪ VIỆT NAM VÀO ÚC

165
0
SHARE

Cập nhật ngày 8/3/2023

a. Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với quả thanh long tươi từ Việt Nam vào Úc dành cho người (Dragon fruit (Hylocereus spp))

Điều kiện nhập khẩu trước khi vào lãnh thổ Úc

 

b. Trước khi nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp cần phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc) cấp.

 

Muốn có giấy phép nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn xin phép nhập khẩu (sử dụng nút “apply now” ở cuối trang web có đường link này.

 

Cảnh báo và thông tin chú ý

Thông tin cần lưu ý đối với nhà nhập khẩu

Hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ, nhưng đến nơi mà không có giấy phép, kể cả khi đơn xin giấy phép nhập khẩu hiện đang được xem xét, sẽ không được nhập vào lãnh thổ Úc mà phải chuyển hướng tái xuất khẩu khỏi lãnh thổ Úc hoặc yêu cầu tiêu hủy theo cách đã được Bộ Nông nghiệp Úc phê duyệt.

 

c. Trước khi xuất khẩu, thanh long phải được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận không có côn trùng trong diện kiểm soát an toàn sinh học.

Thanh long phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu từ Việt Nam phù hợp với các điều kiện và kế hoạch liên quan.

Để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ đầy đủ thông tin:

The fruit in this consignment have been produced in Vietnam in accordance with the conditions governing entry of fresh dragon fruit to Australia and in accordance with the Work PlanExport of Fresh Fruits from Vietnam to Australia’ and inspected and found free of any pests of biosecurity concern to Australia.” (Dịch là: “trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện nhập khẩu thanh long tươi vào Úc và phù hợp với Kế hoạch ‘Xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam vào Úc’, đã được kiểm dịch và không có bất kỳ loại côn trùng nào trong diện kiểm soát an toàn sinh học gây lo ngại vào Úc”)

d. Thanh long tươi từ Việt Nam bắt buộc phải được xử lý bằng phương pháp nhiệt hơi (VHT) trước khi vận chuyển với thời gian 40 phút ở nhiệt độ 46,5oC, độ ẩm 90% trở lên tại một cơ sở xử lý được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam phê duyệt.

 

Để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu này, trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ như sau:

(1) Chi tiết việc xử lý: ngày xử lý, nhiệt độ và thời gian xử lý

(2) Tên cơ sở đóng gói/xử lý hoặc số đăng ký

(3) Số thùng trong lô hàng

(4) Số container và số niêm phong (đối với lô hàng vận chuyển bằng đường biển)

 

Các thông tin liên quan:

– Hướng dẫn: Các biện pháp quản lý rủi ro côn trùng đối với thanh long từ Việt Nam xem tại đây.

– Danh sách các cơ sở xử lý nhiệt hơi được cấp phép xem tại đây, (hiện Việt Nam có 6 cơ sở được cấp phép).

– Website: Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC) tại đây.

e. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải đi kèm từng lô hàng.

Cảnh báo và chú ý

Các lô hàng có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhưng không chính xác hoặc trong trường hợp Bộ Nông nghiệp Úc không thấy giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc, lô hàng sẽ bị giữ lại để chờ xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc có đầy đủ thông tin chính xác. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chấp nhận các giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được sửa hoặc cấp lại một cách phù hợp (bao gồm các bản fax hoặc bản scan được gửi trực tiếp đến từ cơ quan cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật).

 

f. Đối với vận chuyển bằng đường biển, số container và số niêm phong phải được xác nhận và ghi rõ trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc trên chứng từ thương mại (ví dụ trên vận đơn). Nếu được xác nhận trên vận đơn thì số chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng phải được ghi rõ.

 

g. Hàng hoá phải không có côn trùng và bệnh dịch. Hàng hoá cũng không được lẫn các chất ô nhiễm, bao gồm lá cây, cành cây, đất, hạt cỏ dại, mảnh vụn và các loại thực vật khác trừ 1cm cuống của quả thanh long.

h. Mỗi lô hàng phải được đảm bảo an toàn (như đảm bảo khỏi côn trùng) trước khi vận chuyển để duy trì tình trạng toàn vẹn về kiểm dịch của hàng hóa cho đến khi hàng đến nơi bằng cách áp dụng cách đóng gói an toàn.

i. Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến như lẫn rơm rạ trong bao bì.

j. Các thùng carton hoặc kiện hàng đơn lẻ phải được dán nhãn với một số nhận dạng duy nhất để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc. Kiện hàng phải được buộc chắc chắn.

k. Các thông tin sau phải được ghi rõ trên mỗi thùng carton:

(1) Sản phẩm của Việt Nam cho thị trường Úc

(2) Mã cơ sở xử lý

(3) Số nhận dạng xử lý (TIN)

l. Sản phẩm đã được xử lý phải được bảo vệ khỏi các côn trùng gây hại trong quá trình đóng gói và sau khi đóng gói, xử lý, lưu kho và vận chuyển giữa các địa điểm. Sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải được duy trì trong điều kiện an toàn để không bị lẫn với trái cây xuất khẩu đi các thị trường khác hoặc để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

m. Các container phải được Cục Bảo vệ Thực vật kiểm tra trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được bịt kín không cho côn trùng xâm nhập.

Điều kiện nhập khẩu khi vào lãnh thổ Úc

n. Bộ Nông nghiệp Úc có thể kiểm tra toàn bộ các lô hàng

o. Khi không có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp Úc, lô hàng trong diện kiểm soát về an toàn sinh học không được phép vận chuyển bắc cầu bằng đường bộ. Cho phép vận chuyển các lô hàng tới cảng đích bằng đường hàng không và đường biển.

p. Nếu lô hàng bị phát hiện có côn trùng sống có nguy cơ về an toàn sinh học, lô hàng đó sẽ yêu cầu phải xử lý, hoặc tái xuất, hoặc tiêu huỷ. Mọi chi phí phát sinh cho việc này đều do nhà nhập khẩu chi trả.

q. Nếu lô hàng bị phát hiện có dấu hiệu của bệnh dịch, lô hàng đó sẽ bị Bộ Nông nghiệp Úc giữ lại và đánh giá rủi ro về an toàn sinh học để xác định cách xử lý cho nhà nhập khẩu. Cách xử lý có thể là thông quan, đánh giá thêm, xử lý, tái xuất, hoặc tiêu huỷ.

Tiến hành đánh giá thêm có thể dẫn đến kết quả là hàng không được thông quan và có thể phát sinh chi phí bổ sung và thời gian chậm trễ cho nhà nhập khẩu. Đánh giá thêm sẽ chỉ được đưa ra nếu nó được coi là khả thi và nhà nhập khẩu đồng ý bằng văn bản để chấp nhận tất cả các chi phí và rủi ro liên quan.

 

r. Nếu chất ô nhiễm (ví dụ như hạt, rác, đất, lông) được phát hiện và xác định có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng sẽ bị yêu cầu loại bỏ hoặc xử lý các chất gây ô nhiễm và sẽ cần phải kiểm tra lại. Nếu các chất gây ô nhiễm không thể được xử lý hoặc loại bỏ hiệu quả, lô hàng đó phải tái xuất hoặc tiêu huỷ. Mọi chi phí sẽ do nhà nhập khẩu chịu.

Thông tin bổ sung

s. Theo Quy định áp dụng về phí an toàn sinh học 2016[1] và Chương 9, Phần 2 của Quy định an ninh sinh học 2016, thì lệ phí của các dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp Úc. Chi tiết về cách tính phí có trên trang của Bộ Nông nghiệp tại đây.

t. Thông tin bổ sung vào điều kiện nhập khẩu hàng hóa, các yếu tố không phải là hàng hóa cũng phải được đánh giá bao gồm độ sạch của thùng chứa, bao gói và khu vực để hàng, các yếu tố này có thể sẽ bị kiểm tra và phải xử lý khi tới Úc. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều này, tham khảo thông tin tại đường link này.

u. Một khi yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ theo Đạo luật kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992 và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu là an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ luật tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New Zealand. Các lô hàng có thể bị kiểm tra và phân tích theo Chương trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để xác minh tính an toàn và tuân thủ này.

Một số thực phẩm không được phép nhập khẩu vào Úc khi không có giấy chứng nhận của cơ quan chính phủ của nước sở tại hoặc không có giấy chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm. Các nhà nhập khẩu phải kiểm tra đầy đủ và chính xác các yêu cầu nhập khẩu trước khi tiến hành nhập khẩu hàng hóa.

 

Tham khảo bản Tiếng Anh tại đây.

 

[1] Tham khảo tại đường link: https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C00043

Nguồn: BICON

Ảnh nguồn internet chỉ mang tính chất minh họa


Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS