ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU NHÃN TƯƠI VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU NHÃN TƯƠI VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC

135
0
SHARE

Cập nhật ngày 08/3/2023

a. Các điều kiện nhập khẩu sau đây được áp dụng đối với nhãn tươi từ Việt Nam nhập khẩu vào Úc với mục đích chỉ sử dụng cho con người.

Quả nhãn (Dimocarpus longan)

Thông tin chú ý:

Các điều kiện nhập khẩu này chỉ giới hạn đối với các hàng hóa sử dụng cho con người.

Các điều kiện nhập khẩu này sẽ không được áp dụng đối với hàng hóa được nhập khẩu với mục đích không sử dụng cho con người. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng khác, bao gồm nhưng không hạn chế, với mục đích trồng trọt hay làm thức ăn gia súc thì phải đảm bảo các điều kiện nhập khẩu liên quan khác được quy định tại website của Bộ Bông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc.

 

Điều kiện nhập khẩu trước khi đến lãnh thổ Úc

b. Các điều kiện nhập khẩu này chỉ áp dụng đối với trái cây đã được cắt bớt từ chùy thành từng nhánh riêng lẻ và cuống trái được cắt tỉa ở độ dài tối thiểu.

c. Không cần xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc).

d. Nếu nhà nhập khẩu biết được các thông tin cung cấp cho nhân viên phụ trách an toàn sinh học là không chính xác hoặc còn thiếu, nhà nhập khẩu đó hoặc đại lý của họ phải khẩn trương:

(1) Thông báo cho Giám đốc cơ quan an toàn sinh học,

(2) Cung cấp các thông tin bổ sung hoặc chính xác cho Giám đốc cơ quan an toàn sinh học.

e. Yêu cầu trước khi xuất khẩu

Quả nhãn phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành theo yêu cầu để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật, và quả nhãn phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc dưới đây.

Để chứng minh cho sự tuân thủ theo các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ thông tin bổ sung sau:

– “The fruit in this consignment have been produced in Vietnam in accordance with the conditions governing entry of fresh longan fruit to Australia and in accordance with the Work Plan ‘Export of Fresh Fruits from Vietnam to Australia’

Dịch là: “trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi vào Úc và phù hợp với Kế hoạch ‘Xuất khẩu trái câu tươi của Việt Nam vào Úc’)

– “Irradiated at a minimum of 400Gy

(dịch là “Quả nhãn được chiếu xạ với liều lượng tối thiểu là 400 Gy”)

Và:

Tên cơ sở xử lý và số đăng ký.

– Số thùng trong lô hàng.

– Đối với vận chuyển bằng đường biển, số container và số niêm phong phải được xác nhận và ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc trên chứng từ thương mại (ví dụ trên vận đơn). Nếu được xác nhận trên vận đơn thì số chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng phải được ghi rõ.

Các thông tin sau đây phải thể hiện trên giấy chứng nhận xử lý chiếu xạ:

Liều lượng chiếu xạ tối thiểu và tối đa (Dmin và Dmax) thực tế trong việc xử lý quả nhãn.

Lưu ý: Liều lượng hấp thụ tối đa cho quả nhãn không được vượt quá 1 kGy theo quy định của Bộ luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand (FSC). FSC do Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand (FSANZ) quản lý, thông tin tham khảo thêm tại website FSANZ.

 

Các thông tin liên quan:

– Thông tin: Biện pháp quản lý nguy cơ dịch hại đối với kiểm dịch quả nhãn từ Việt Nam

– Quy trình: Quy trình hoạt động để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật của hàng hóa

– Danh mục: Cơ sở chiếu xạ nhãn, vải thiều tươi của Việt Nam được phê duyệt[1]

 

f. Trước khi vận chuyển, hàng hóa phải được chiếu xạ tại cơ sở đã được Cục bảo vệ thực vật đăng ký và phù hợp với các yêu cầu của hồ sơ chiếu xạ. Phải đảm bảo yêu cầu sau:

Dmin 400 Gy và Dmax 1000 Gy

g. Quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm (ví dụ, các mảnh từ thân và lá, đất, hạt, hoặc các tạp chất) vật liệu ngoại lai khác.

h. Hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương pháp đóng gói an toàn.

i. Nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc. Bao gồm:

– Sản phẩm của Việt Nam cho thị trường Úc

– Loại trái cây

– Mã số cơ sở đóng gói (PHC)

– Mã số cơ sở xử lý (TFC)

– Số định dạng xử lý (TIN)

j. Bao bì và phương tiện vận chuyển không được nhiễm dịch hại kiểm dịch hoặc vật thể thuộc diện quản lý (được định nghĩa trong ISPM 5: Bảng thuật ngữ về kiểm dịch thực vật (FAO 2016b)). Để đạt được điều này:

(1) Tất cả các vật liệu bằng gỗ liên quan đến lô hàng được sử dụng để đóng gói và vận chuyển các sản phẩm tươi phải tuân thủ chính sách về các yêu cầu thông tin phi hàng hóa (DAFF 2016b). Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin về Thông quan phi hàng hóa.

(2) Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu đã qua xử lý cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến như rơm, rạ.

(3) Đối với vận chuyển bằng đường biển, các container phải được Cục Bảo vệ Thực vật của Việt Nam kiểm tra trước khi xếp hàng để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập.

 

Điều kiện nhập khẩu khi vào lãnh thổ Úc

k. Xác minh khi đến

Phải xuất trình cho Bộ Nông nghiệp Úc các tài liệu và chứng nhận kèm theo lô hàng

 

Toàm bộ các lô hàng phải được kiểm tra khi cập cảng để xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi thông quan.

Thông tin cần lưu ý:

(1) Bất kỳ lô hàng nào có chứng nhận kiểm dịch thực vật nhưng không đầy đủ thông tin hoặc thiếu tài liệu đi kèm, bao gồm thông tin để đối chiếu lô hàng với tài liệu, sẽ bị tạm giữ để chờ Bộ Nông nghiệp Úc làm rõ và ra quyết định.

(2) Các lô hàng không đáp ứng ít nhất một trong các cách đóng gói an toàn do Bộ Nông nghiệp Úc quy định sẽ bị tạm giữ và Bộ Nông nghiệp Úc sẽ tiến hành đánh giá rủi ro an toàn sinh học để xác định các phương án tiếp theo cho nhà nhập khẩu.

(3) Nếu phát hiện có sinh vật gây hại sống, hàng hóa sẽ bị yêu cầu xử lý (nếu có biện pháp xử lý phù hợp), hoặc được tái xuất khẩu khỏi Úc hoặc bị tiêu hủy. Bất kỳ chi phí phát sinh nào đều do nhà nhập khẩu chi trả.

(4) Nếu phát hiện các triệu chứng bệnh dịch, lô hàng sẽ bị tạm giữ và Bộ Nông nghiệp Úc sẽ tiến hành đánh giá rủi ro an toàn sinh học để xác định cách xử lý phù hợp cho nhà nhập khẩu. Các lựa chọn có thể bao gồm giải phóng, đánh giá thêm, xử lý, tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy. Bất kỳ chi phí phát sinh nào đều do nhà nhập khẩu chi trả.

(5) Nếu chất gây ô nhiễm (ví dụ: hạt, rác, đất, lông vũ v.v.) được phát hiện và xác định là có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng đó sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục để loại bỏ hoặc xử lý chất gây ô nhiễm và sẽ yêu cầu kiểm tra lại. Nếu các chất gây ô nhiễm không thể được loại bỏ hoặc xử lý một cách hiệu quả, lô hàng phải được tái xuất khẩu khỏi Úc hoặc bị tiêu hủy. Bất kỳ chi phí phát sinh nào đều do nhà nhập khẩu chi trả.

 

m. Nếu không có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp Úc, không được phép vận chuyển bắc cầutrên đất liền đối với các lô hàng cần kiểm soát an toàn sinh học. Cho phép vận chuyển lô hàng bằng đường hàng không và đường biển để kiểm tra tại cảng đích, tuy nhiên, khi yêu cầu kiểm tra xác minh bao bì theo điều kiện nhập khẩu, việc này phải được sắp xếp với bộ phận kiểm tra và hoàn thành tại cảng đến.

 

Thông tin chú ý

Rà soát chính sách nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp Úc có quyền rà soát lại chính sách nhập khẩu bất cứ khi nào thấy cần thiết, kể cả khi tình trạng kiểm dịch thực vật ở nước xuất khẩu đã thay đổi.

 

Thông tin bổ sung

n. Theo Quy định áp dụng về phí an toàn sinh học 2016 và Chương 9, Phần 2 của Quy định an ninh sinh học 2016, thì lệ phí của các dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp Úc. Chi tiết về cách tính phí có trên trang của Bộ Nông nghiệp tại đường link này.

o. Một khi yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thực phẩm nhập khẩu tuân thủ theo Đạo luật kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992 và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu là an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ luật tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New Zealand. Các lô hàng có thể bị kiểm tra và phân tích theo Chương trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để xác minh tính an toàn và tuân thủ này.

Một số thực phẩm không được phép nhập khẩu vào Úc khi không có chứng nhận của cơ quan chính phủ của nước sở tại hoặc không có giấy chứng nhận quản lý an toàn. Các nhà nhập khẩu phải kiểm tra đầy đủ và chính xác các yêu cầu nhập khẩu trước khi tiến hành nhập khẩu hàng hóa.

[1] Hiện có 2 cơ sở tại phía Nam và Bắc gồm:

(1) Cơ sở Sơn Sơn; địa chỉ: E4/52, Phường Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM; số cơ sở: 002

(2) Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, địa chỉ: Km 12, Đường 32 Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; số cơ sở: 03/IRR-BVTV

Nguồn BICON, tham khảo thêm bản Tiếng Anh tại đây

Hình ảnh nguồn Internet chỉ mang tính chất minh họa


Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS