Diễn biến tỷ giá AUD/USD

Diễn biến tỷ giá AUD/USD

110
0
SHARE

Tham khảo bảng tỷ giá sau

09/11 10/11 11/11
AUD/USD 0,6500 0,6419 0,6621
AUD/VND 16.164 15.963 16.450

Nguồn rba.gov.au


Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS