Diễn biến tỷ giá AUD/USD

Diễn biến tỷ giá AUD/USD

120
0
SHARE

Tham khảo bảng tỷ giá sau

Ngày 24/8 25/8 26/8
AUD/USD 0,6905 0,6955 0,6957
AUD/VND 16.195 16.289 16.295

Nguồn: RBA


Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS