Diễn biến tỷ giá AUD/USD

Diễn biến tỷ giá AUD/USD

75
0
SHARE

Quý vị tham khảo bảng tỷ giá sau:

04/5 05/5 06/5
AUD/USD 0,7110 0,7241 0,7095
AUD/VND 16.335 16.625 16.287

Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp từ nguồn: https://www.rba.gov.au

NO COMMENTS