Đặc điểm nông nghiệp Úc

Đặc điểm nông nghiệp Úc

280
0
SHARE

Úc có diện tích tự nhiên khoảng 769 triệu ha. Tính đến 30/6/2015, có 384,6 triệu ha đất được sở hữu hoặc điều hành bởi hơn 123.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số 384,6 triệu ha này, 316,7 triệu ha tương đương với 82% tổng số đất nông nghiệp được sử dụng để chăn thả gia súc.

Bang Queensland là bang có diện tích đất chăn thả lớn nhất với khoảng 118,7 triệu ha trong giai đoạn 2014-15.

Diện tích các đồng cỏ ở Úc đã giảm 12,4 triệu ha, hay 25% xuống còn 36,8 triệu ha trong năm 2014-15.

Diện tích đất sử dụng cho cây trồng ở Úc đã giảm khoảng 910.000 ha, hay 2,8%, xuống còn 31,4 triệu ha vào năm 2014-15.

Đất nông nghiệp ở Úc (tính đến 30/6/2015)

2014-15 Thay đổi so với 2013-14
(%)
Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp 123 091 -4.2%
Diện tích đất nông nghiệp (‘000 ha) 384 558 -5.3%
Tổng diện tích đất (‘000 ha) 769 202
Đất sử dụng cho các sản phẩm nông nghiệp (‘000 ha)
Trồng trọt 31 397 -2.8%
Chăn thả 316 722 -7.4%
– Đồng cỏ 36 817 -25.3%
– Đất chăn thả khác 279 905 -4.4%
Trồng rừng 349 -14.3%
Đất nông nghiệp khác 101 25.2%

Nông nghiệp Úc phát triển theo hướng hiện đại và thậm chí được xem như một ngành công nghiệp. Úc nằm ở nam bán cầu và có các vùng khí hậu đa dạng, từ nhiệt đới đến ôn đới và hàn đới. Nhờ đó, nông nghiệp Úc có lợi thế trong sản xuất những loại nông sản trái vụ so với các nước nằm ở bắc bán cầu.

Lực lượng lao động chính thức trong lĩnh vực nông nghiệp của Úc chỉ khoảng 321.000 người, chiếm 2,7% tổng lực lượng lao động (khoảng gần 11,8 triệu người) nhưng nước Úc có chỉ số tự cung cao nhất thế giới, cụ thể là tính trung bình một nông dân Úc có thể nuôi khoảng 200 người. Sản phẩm nông nghiệp chính của Úc là lúa mì, lúa mạch, mía, hoa quả, cừu, bò, gia cầm.

Giá trị nông sản của Úc đạt 56,7 tỷ AUD (lợi nhuận ròng là 17,8 tỷ AUD) trong năm 2015-2016, chiếm khoảng 3,4% giá trị tổng sản lượng quốc gia, trong đó xuất khẩu đạt 44,6 tỷ USD, chiếm gần 80% tổng sản lượng nông sản và chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Úc.

Ngành nông nghiệp Úc là ngành không những có giá trị kinh tế lớn, mà còn giữ một vị trí xã hội đặc biệt quan trọng vì sử dụng nhiều lao động nhất, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả nhất và có nhiều cơ hội xuất khẩu nhất.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY