Đã có phiếu kèm lô hàng giống gieo trồng nhập khẩu vào...

Đã có phiếu kèm lô hàng giống gieo trồng nhập khẩu vào Úc

290
0
SHARE

Ngày 03/12/2021, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc có thông báo số 241-2021 về việc đã có phiếu kèm lô hàng giống gieo trồng nhập khẩu vào Úc.

Các bên liên quan được khuyến khích sử dụng mẫu phiếu có sẵn này kèm theo các chứng từ của lô hàng giống gieo trồng khi nhập khẩu. Mẫu phiếu này hỗ trợ tổng hợp tất cả các thông tin chính và các chứng từ cần thiết liên quan đến lô hạt giống nhập khẩu.

Lợi ích của việc sử dụng phiếu nhập mẫu này

Việc sử dụng mẫu phiếu này là tự nguyện và giúp hỗ trợ trong quy trình đánh giá chứng từ nhập khẩu, cụ thể:

  • Cung cấp trước thông tin cần thiết để hỗ trợ các nhân viên thẩm định chứng từ đánh giá các điều kiện nhập khẩu áp dụng cho lô hàng;
  • Nhắc các cán bộ kiểm tra các điều kiện nhập khẩu trên BICON và nộp tất cả các chứng từ liên quan theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc để giảm thiểu việc phải bổ sung thêm thông tin.

Phiếu nhập khẩu có sẵn tại đây.

Ngoài ra:

Để góp ý đối với mẫu phiếu này, bạn có thể gọi trực tiếp đến số: +64.1800 900 090 hoặc email: imports@agriculture.gov.au

(Nguồn tin: https://www.awe.gov.au)

NO COMMENTS