Cơ cấu thương mại của Tây Úc trong năm 2016-17

Cơ cấu thương mại của Tây Úc trong năm 2016-17

323
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Tây Úc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Quặng và tinh quặng sắt tăng 31,6%, đạt 62,1 tỷ AUD
 • Vàng tăng 13,2%, đạt 17,7 tỷ AUD
 • Dầu thô tăng 25,7%, đạt 4,5 tỷ AUD
 • Lúa mì giảm 8,9%, đạt 2,5 tỷ AUD
 • Quặng và tinh quặng đồng giảm 3,3%, đạt 1,4 tỷ AUD

Nhập khẩu hàng hoá

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Tây Úc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Vàng tăng 21,6%, đạt 6,8 tỷ AUD
 • Tàu, thuyền và các phương tiện nổi tăng từ 453 triệu lên 4,3 tỷ AUD
 • Dầu thô tăng 2,6%, đạt 3,0 tỷ AUD
 • Xăng dầu tăng 5,5%, đạt 2,4 tỷ AUD
 • Phương tiện vận chuyển hành khách giảm 6,3%, đạt 1,7 tỷ AUD

Thương mại dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ giảm 1,2%, đạt 6,8 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải giảm 4,2%, đạt 1,0 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 1,6%, đạt 4,7 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác giảm 9,2%, đạt 1,1 tỷ AUD

Nhập khẩu dịch vụ tăng 2,9%, đạt 11,1 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải giảm 22,7%, đạt 2,0 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch giảm 0,6%, đạt 5,8 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác giảm 37,1%, đạt 2,3 tỷ AUD

Các thị trường xuất khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường xuât khẩu chính của Tây Úc bao gồm:

 • Trung Quốc tăng 24,1%, đạt 59,9 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 10,9%, đạt 15,7 tỷ AUD
 • Hồng Công tăng 69,2%, đạt 9,6 tỷ AUD
 • Hàn Quốc tăng 4,4%, đạt 6,7 tỷ AUD
 • Anh tăng 2,8%, đạt 4,6 tỷ AUD

Các thị trường nhập khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường nhập khẩu chính của Tây Úc bao gồm:

 • Hàn Quốc tăng 95,1%, đạt 4,5 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 51,9%, đạt 4,2 tỷ AUD
 • Trung Quốc giảm 15,4%, đạt 4,1 tỷ AUD
 • Papua New Guinea tăng 3,8%, đạt 3,3 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ giảm 7,3%, đạt 2,8 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY