Cơ cấu thương mại của Tasmania trong năm 2016-17

Cơ cấu thương mại của Tasmania trong năm 2016-17

334
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Tasmania trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Kẽm giảm 15,6%, đạt 639 triệu AUD
 • Nhôm tăng 6,6%, đạt 450 triệu AUD
 • Sắt và tinh quặng sắt tăng 16,2%, đạt 218 triệu AUD
 • Quặng và tinh quặng khác tăng 27,7%, đạt 157 triệu AUD
 • Thịt bò giảm 18,3%, đạt 152 triệu AUD

Nhập khẩu hàng hoá

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Tasmania trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Quặng và tinh quặng khác tăng 120,5%, đạt 207 triệu AUD
 • Xăng dầu giảm 20,8%, đạt 145 triệu AUD
 • Thức ăn gia súc tăng 148,1%, đạt 95 triệu AUD
 • Than cốc và bán thành phẩm tăng 59,2%, đạt 35 triệu AUD
 • Các sản phẩm dầu mỏ còn lại tăng 20,6%, đạt 34 triệu AUD

Thương mại dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ tăng 16,7%, đạt 789 triệu AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải tăng 18,5%, đạt 32 triệu AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 17,1%, đạt 727 triệu AUD
 • Các dịch vụ khác tăng 7,1%, đạt 30 triệu AUD

Nhập khẩu dịch vụ tăng 6,3%, đạt 523 triệu AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải giảm 4,9%, đạt 58 triệu AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 8,7%, đạt 423 triệu AUD
 • Các dịch vụ khác giảm 7,3%, đạt 38 triệu AUD

Các thị trường xuất khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường xuât khẩu chính của Tasmania bao gồm:

 • Trung Quốc giảm 22,7%, đạt 674 triệu AUD
 • Malaysia tăng 13,4%, đạt 271 triệu AUD
 • Đài Loan giảm 10,9%, đạt 251 triệu AUD
 • Nhật Bản tăng 10,0%, đạt 225 triệu AUD
 • Indonesia tăng 26,4%, đạt 174 triệu AUD

Các thị trường nhập khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường nhập khẩu chính của Tasmania bao gồm:

 • Peru tăng 96,1%, đạt 175 triệu AUD
 • Trung Quốc tăng 13,1%, đạt 150 triệu AUD
 • Hoa Kỳ tăng 49,2%, đạt 77 triệu AUD
 • Anh tăng 135,8%, đạt 74 triệu AUD
 • Hàn Quốc giảm 53,3%, đạt 69 triệu AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY