Cơ cấu thương mại của Queensland

Cơ cấu thương mại của Queensland

291
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Queensland trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Than tăng 76,1%, đạt 29,2 tỷ AUD
 • Thịt bò giảm 12%, đạt 4,2 tỷ AUD
 • Đồng giảm 11,1%, đạt 1,8 tỷ AUD
 • Rau tăng 69,8%, đạt 1,5 tỷ AUD
 • Quặng và tinh quặng khác (chủ yếu là chì và sắt) giảm 19,9%, đạt 1,1 tỷ AUD

Nhập khẩu hàng hoá

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Queensland trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Phương tiện vận chuyển hành khách giảm 1,6%, đạt 4 tỷ AUD
 • Xăng dầu tăng 7,5%, đạt 4 tỷ AUD
 • Dầu thô tăng 33,6, đạt 2,6 tỷ AUD
 • Phương tiện vận chuyển hàng hoá tăng 14,1%, đạt 2,3 tỷ AUD
 • Máy bay, tàu lượn và linh kiện tăng từ 427 triệu AUD lên 1,3 tỷ AUD

Thương mại dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ của Queensland trong năm 2016-17 tăng 6,4%, đạt 13,2 tỷ AUD, trong đó

 • Dịch vụ vận tải tăng 11,8%, đạt 1,4 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 6,4%, đạt 9,6 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác tăng 3,4%, đạt 2,1 tỷ AUD

Nhập khẩu dịch vụ của Queensland trong năm 2016-17 giảm 2,2%, đạt 12 tỷ AUD, trong đó

 • Dịch vụ vận tải tăng 2,8%, đạt 2,9 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch giảm 0,9%, đạt 7,2 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác tăng 6,7%, đạt 1,9 tỷ AUD

Các thị trường xuất khẩu chính

Thị trường xuất khẩu chính của Queensland trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Trung Quốc tăng 55,6%, đạt 17,4 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 30,3%, đạt 10,4 tỷ AUD
 • Ấn Độ tăng 70,9%, đạt 9,3 tỷ AUD
 • Hàn Quốc tăng 30,8%, đạt 8 tỷ AUD
 • Đài Loan tăng 55,3%, đạt 2,6 tỷ AUD

Các thị trường nhập khẩu chính

Thị trường nhập khẩu chính của Queensland trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Trung Quốc tăng 9,1%, đạt 7,9 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ tăng 11,3%, đạt 5,3 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 7,4%, đạt 3,9 tỷ AUD
 • Hàn Quốc giảm 1,4%, đạt 3,1 tỷ AUD
 • Thái Lan tăng 2,7%, đạt 2,8 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY