Cơ cấu thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

Cơ cấu thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

307
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nam Úc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Đồ uống có cồn tăng 10,5%, đạt 1,5 tỷ AUD
 • Lúa mì tăng 0,6%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • Đồng giảm 16,3%, đạt 1,2 tỷ AUD
 • Thịt (trừ thịt bò) tăng 2,6%, đạt 751 triệu AUD
 • Quặng và tinh quặng đồng giảm 2,5%, đạt 744 triệu AUD

Nhập khẩu hàng hoá

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nam Úc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Xăng dầu tăng 31,1%, đạt 1,2 tỷ AUD
 • Phương tiện vận chuyển hành khách tăng 6,5%, đạt 761 triệu AUD
 • Phương tiện vận chuyển hàng hoá tăng 11,3%, đạt 395 triệu AUD
 • Linh kiện và phụ kiện xe cơ giới giảm 16,5%, đạt 311 triệu AUD
 • Quặng và tinh quặng khác (chủ yếu là chì) tăng 12,6%, đạt 277 triệu AUD

Thương mại dịch vụ

 • Xuất khẩu dịch vụ tăng 9,1%, đạt 3,2 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:
 • Dịch vụ vận tải tăng 14,5%, đạt 252 triệu AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 9,1%, đạt 2,4 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác tăng 7,4%, đạt 592 triệu AUD


Các thị trường xuất khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường xuât khẩu chính của Nam Úc bao gồm:

 • Trung Quốc giảm 1,5%, đạt 2,3 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ giảm 21,1%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • Malaysia tăng 25,7%, đạt 1,0 tỷ AUD
 • Ấn Độ tăng 75,5%, đạt 971 triệu AUD
 • Nhật Bản tăng 22%, đạt 649 triệu AUD

Các thị trường nhập khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường nhập khẩu chính của Nam Úc bao gồm:

 • Trung Quốc tăng 3,2%, đạt 1,7 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ tăng 18,9%, đạt 873 triệu AUD
 • Singapore tăng 95,4%, đạt 810 triệu AUD
 • Thái Lan tăng 6,1%, đạt 730 triệu AUD
 • Nhật Bản tăng 4,7%, đạt 656 triệu AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY