Cơ cấu thương mại của bang Victoria trong năm 2016-2017

Cơ cấu thương mại của bang Victoria trong năm 2016-2017

326
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá:

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Victoria trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Len và lông động vật tăng 11%, đạt 1,8 tỷ AUD
 • Thịt (trừ thịt bò) tăng 8,7%, đạt 1,4 tỷ AUD
 • Phương tiện vận chuyển hành khách giảm 20%, đạt 1,2 tỷ AUD
 • Các sản phẩm ăn được và chế phẩm tăng 15%, đạt 1,1 tỷ AUD
 • Dược phẩm (trừ thuốc) tăng 55,4%, đạt 965 triệu AUD

Nhập khẩu hàng hoá:

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Victoria trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Phương tiện vận chuyển hành khách tăng 3,7%, đạt 7,3 tỷ AUD
 • Dầu thô tăng 12,9%, đạt 2,9 tỷ AUD
 • Phương tiện vận chuyển hàng hoá tăng 7,3%, đạt 2,2 tỷ AUD
 • Xăng dầu tăng 7,1%, đạt 1,9 tỷ AUD
 • Thiết bị viễn thông và linh kiện giảm 0,4%, đạt 1,6 tỷ AUD

Thương mại dịch vụ:

Xuất khẩu dịch vụ của Victoria trong năm 2016-17 tăng 12%, đạt 20,9 tỷ AUD, trong đó,

 • Dịch vụ vận tải tăng 13,5%, đạt 2 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 14,7%, đạt 15 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác tăng 2%, đạt 3,9 tỷ AUD

Nhập khẩu dịch vụ của Victoria trong năm 2016-17 giảm 1,8%, đạt 20,2 tỷ AUD, trong đó,

 • Dịch vụ vận tải giảm 3,5%, đạt 4,6 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 5,5%, đạt 10,8 tỷ AUD
 • Các dịch vụ khác giảm 14,3%, đạt 4,6 tỷ AUD

Các bạn hàng thương mại hàng hoá của Victoria:

 • Trung Quốc là nước có kim ngạch thương mại hai chiều lớn nhất với Victoria trong năm 2016-17, chiếm 24,5% (23,4 tỷ AUD) trong tổng thương mại của Victoria.
 • Hoa Kỳ (10,9 tỷ AUD) đứng thứ hai, tiếp theo là Nhật Bản (6,2 tỷ AUD), Đức (4,9 tỷ AUD) và New Zealand (4,8 tỷ AUD).

Các thị trường xuất khẩu chính:

Thị trường xuất khẩu chính của Victoria trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Trung Quốc tăng 11,4%, đạt 5,4 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ tăng 8,8%, đạt 3,0 tỷ AUD
 • New Zealand tăng 4,2%, đạt 2,1 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 7,9%, đạt 1,5 tỷ AUD
 • Singapore tăng 13,8%, đạt 932 triệu AUD

Các thị trường nhập khẩu chính:

Thị trường nhập khẩu chính của Victoria trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Trung Quốc giảm 2,4%, đạt 18 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ giảm 6,5%, đạt 7,9 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 1,1%, đạt 4,7 tỷ AUD
 • Đức tăng 0,6%, đạt 4,6 tỷ AUD

Thái Lan tăng 5,2%, đạt 4,2 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY