Cơ cấu thương mại của Bang New South Wales trong năm 2016-2017

Cơ cấu thương mại của Bang New South Wales trong năm 2016-2017

111
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá:

Các mặt hàng xuất khẩu chính của bang NSW trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Than tăng 32,6%, đạt 15,2 tỷ AUD
 • Quặng và tinh quặng đồng giảm 5,7%, đạt 2,1 tỷ AUD
 • Nhôm tăng 20,6%, đạt 1,4 tỷ AUD
 • Thịt bò giảm 17,9%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • Xăng dầu tăng 19,9%, đạt 1,3 tỷ AUD

Nhập khẩu hàng hoá:

 • Các mặt hàng nhập khẩu chính của bang NSW trong năm 2016-17 bao gồm:
 • Thiết bị viễn thông và linh kiện tăng 5,6%, đạt 9,7 tỷ AUD
 • Phương tiện vận chuyển hành khách tăng 1,2%, đạt 7,7 tỷ AUD
 • Xăng dầu tăng 5,3%, đạt 7,3 tỷ AUD
 • Thuốc men (bao gồm cả thú y) giảm 3,0%, đạt 6,7 tỷ AUD
 • Máy tính tăng 10%, đạt 6,2 tỷ AUD

Thương mại dịch vụ:

Xuất khẩu dịch vụ tăng 9,0%, đạt 33,9 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải tăng 9,3%, đạt 2,7 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 11,9%, đạt 18,7 tỷ AUD
 • Dịch vụ khác tăng 4,9%, đạt 12,5 tỷ AUD

Nhập khẩu dịch vụ tăng 3,1%, đạt 35,1 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải giảm 1,3%, đạt 6,0 tỷ AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 6,1%, đạt 14,6 tỷ AUD
 • Dịch vụ khác tăng 1,0%, đạt 14,0 tỷ AUD

Thị trường xuất nhập khẩu:

  • Trung Quốc là nước có kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều lớn nhất của New South Wales trong năm 2016-17, chiếm 24,4% (36,3 tỷ AUD) trong tổng thương mại của New South Wales.
  • Nhật Bản (18,0 tỷ AUD) đứng thứ hai, tiếp theo là Hoa Kỳ (14,8 tỷ AUD), Hàn Quốc (8,4 tỷ AUD) và Đức (6,2 tỷ AUD).

Thị trường xuất khẩu chính:

Thị trường xuất khẩu chính của Úc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Nhật Bản tăng 24,8%, đạt 10,9 tỷ AUD
 • Trung Quốc tăng 27,3%, đạt 7,2tỷ
 • Hàn Quốc tăng 16,5%, đạt 3,5 tỷ
 • Đài Loan tăng 42,9%, đạt 2,8 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ giảm 2,3%, đạt 2,6 tỷ

Thị trường nhập khẩu chính:

 • Trung Quốc tăng 0,9%, đạt 29,1 tỷ AUD
 • Hoa Kỳ giảm 3,3%, đạt 12,2 tỷ AUD
 • Nhật Bản tăng 8,0%, đạt 7,1 tỷ AUD
 • Đức tăng 2,5%, đạt 6,0 tỷ AUD
 • Hàn Quốc gần như không đổi, đạt 4,9 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY