Cơ cấu thương mại của Bắc Úc trong năm 2016-17

Cơ cấu thương mại của Bắc Úc trong năm 2016-17

385
0
SHARE

Xuất khẩu hàng hoá

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Bắc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Động vật sống (trừ hải sản) giảm 5,6%, đạt 420 triệu AUD
 • Quặng và tinh quặng khác (chủ yếu là chì) tăng 41,8%, đạt 417 triệu AUD
 • Quặng và tinh quặng nhôm (bao gồm cả nhôm) giảm 4,3%, đạt 345 triệu AUD

Nhập khẩu hàng hoá

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Bắc Úc trong năm 2016-17 bao gồm:

 • Xăng dầu tăng 3,1%, đạt 488 triệu AUD
 • Máy bay, tàu bay và phụ tùng tăng từ 29 triệu AUD lên 252 triệu AUD
 • Các cấu trúc bằng nhôm, sắt, thép giảm 81%, đạt 172 triệu AUD
 • Khí ga tự nhiên là mặt hàng bí mật. Về số lượng, 4.821 triệu kg được nhập khẩu trong năm 2016-17, giảm 8,8%

Thương mại dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ tăng 1,8%, đạt 754 triệu AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải giảm 19,8%, đạt 73 triệu AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 5,8%, đạt 544 triệu AUD
 • Các dịch vụ khác tăng 3,0%, đạt 137 triệu AUD

Nhập khẩu dịch vụ giảm 10,3%, đạt 665 triệu AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ vận tải giảm 38,7%, đạt 166 triệu AUD
 • Dịch vụ du lịch tăng 2,6%, đạt 441 triệu AUD
 • Các dịch vụ khác giảm 28,6%, đạt 25 triệu AUD

Các thị trường xuất khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường xuất khẩu chính của Bắc Úc bao gồm:

 • Trung Quốc tăng 64,9%, đạt 1,7 tỷ AUD
 • Nhật Bản giảm 14,7%, đạt 1,7 tỷ AUD
 • Indonesia giảm 1,3 %, đạt 349 triệu AUD
 • Thái Lan giảm 34,4%, đạt 243 triệu AUD
 • Hàn Quốc tăng 80,6%, đạt 209 triệu AUD

Các thị trường nhập khẩu chính

Trong năm 2016-17, các thị trường nhập khẩu chính của Bắc Úc bao gồm:

 • Malaysia tăng 112,8%, đạt 302 triệu AUD
 • Thái Lan giảm 68,5%, đạt 285 triệu AUD
 • Singapore giảm 33,3%, đạt 195 triệu AUD
 • Hoa Kỳ tăng 10,4%, đạt 182 triệu AUD
 • Trung Quốc giảm 38,5%, đạt 138 triệu AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY