Chính phủ Úc loại bỏ quả việt quất tươi nhập khẩu từ...

Chính phủ Úc loại bỏ quả việt quất tươi nhập khẩu từ New Zealand và Sầu riêng tách múi đông lạnh từ Thái Lan khỏi Cơ chế can thiệp ưu đãi CBIS

49
0
SHARE

Ngày 21/9/2021, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc ra thông báo số 204-2021 về việc loại bỏ quả việt quất tươi nhập khẩu từ New Zealand và Sầu riêng tách múi đông lạnh từ Thái Lan khỏi Cơ chế can thiệp ưu đãi – CBIS (Compliance-Based Intervention Scheme) với lý do các sản phẩm này đã không thực thi tốt các điều kiện của Cơ chế này. Sầu riêng tách múi đông lạnh từ Malaysia vẫn tiếp tục được hưởng Cơ chế này.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 21/9/2021. Bộ Nông nghiệp Úc dự báo mức tác động là tối thiểu đối với các nhà nhập khẩu việt quất do mùa việt quất vừa kết thúc.

Điều này có nghĩa là hai sản phẩm này không còn đủ điều kiện được hưởng Cơ chế can thiệp này nữa và sẽ phải trở lại mức độ can thiệp 100% về an toàn sinh học khi nhập khẩu vào Úc. Nếu hai sản phẩm này cải thiện được việc đáp ứng các điều kiện của Cơ chế thì sẽ được xem xét tiếp tục được hưởng Cơ chế can thiệp này.

CBIS là một cơ chế dành ưu đãi cho các nhà nhập khẩu các sản phẩm thực vật đã được lựa chọn. Các nhà nhập khẩu này phải chứng minh được sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học của Chính phủ Úc và một số điều kiện liên quan khác. Khi nhập khẩu vào Úc, các sản phẩm này chỉ phải kiểm tra về an toàn sinh học dựa trên mức độ rủi ro (không phải 100% các lô hàng phải kiểm tra về an toàn sinh học). Những sản phẩm thực vật nhập khẩu được hưởng Cơ chế này sẽ được thông quan dễ dàng hơn và cắt giảm chi phí quản lý liên quan[1].

Để biết thêm thông tin, tham khảo website hoặc email tới: imports@awe.gov.au.

(Nguồn tin: https://www.agriculture.gov.au/import/goods/plant-products/risk-return; Ảnh minh họa: Internet)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY