Chỉ số chi phí sinh hoạt của Úc Quý II/2021

Chỉ số chi phí sinh hoạt của Úc Quý II/2021

72
0
SHARE

Chỉ số chi phí sinh hoạt/Living Cost Indexes (LCIs) đo lường sự thay đổi giá cả của hàng hóa và dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình, trong đó:

+ Giao thông vận tải là yếu tố chính, giá nhiên liệu tăng do giá dầu toàn cầu tiếp tục phục hồi sau những phong tỏa do đại dịch COVID-19. Giá nhiên liệu đã vượt qua mức giá quý trước đại dịch (Quý I/2020).

+ Nhà ở cũng thúc đẩy sự gia tăng đối với 4 trong 5 nhóm hộ gia đình do việc giải ngân khoản tín dụng điện 600 AUD của chính phủ Tây Úc được đưa ra trong Quý IV/2020.

+ Thực phẩm và đồ uống không cồn: Chi tiêu của các hộ gia đình đối với nhóm này đều tăng do thiếu người thu hoạch, lượng mưa lớn ở bờ biển phía Đông Australia và bão Niran ảnh hưởng đến sản xuất chuối.

+ Tất cả các chỉ số chi phí sinh hoạt đều tăng hàng năm. Việc tăng lạm phát LCIs hàng năm bao gồm một số ‘tác động cơ bản’ sau khi đưa ra dịch vụ giữ trẻ miễn phí và giá nhiên liệu giảm kỷ lục trong Quý II/2020.

Điểm mới trong quý II/2021: Du lịch và lưu trú quốc tế được lựa chọn để tính trong LCIs (trước đó, Quý II/2020 đã tính du lịch và lưu trú quốc tế trong LCIs). Tính từ các chuyến đi đến New Zealand sau khi có các chuyến bay không cần kiểm dịch giữa Úc và New Zealand từ tháng 4/2021.

Trong quý II/2021, LCIs của cả 5 nhóm hộ gia đình đều tăng, cụ thể:

+ Nhóm các hộ gia đình hưởng lương hưu và trợ cấp/Pensioner and beneficiary households (tăng 0,9%): Chi phí sinh hoạt của nhóm này có mức tăng cao hơn so với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do việc chi tiêu đối với điện tăng. LCI của nhóm người này đã tăng 2,9% trong 12 tháng qua.

+ Nhóm hộ gia đình làm thuê/Employee households (tăng 0,6%): Đây là mức tăng ít nhất trong số các nhóm dân cư do chi tiêu cao hơn cho lãi suất thế chấp. Lãi suất thế chấp đã giảm 2,4% trong quý này, do việc giảm lãi suất cố định trong thời gian gần đây. LCI của nhóm này đã tăng 3,3% trong 12 tháng qua.

+ Nhóm hộ gia đình hưởng lương hưu trong độ tuổi/Age pensioner households (tăng 1%): Chi phí sinh hoạt của nhóm hộ gia đình hưu trí cao tuổi ghi nhận mức tăng lớn nhất trong các nhóm do chi tiêu đối với điện, trái cây và rau quả cao hơn. LCI của các hộ gia đình hưu trí trong độ tuổi đã tăng 2,3% trong 12 tháng qua.

+ Nhóm hộ gia đình có nguồn thu nhập chính là lương hưu của Chính phủ hoặc trợ cấp khác ngoài lương hưu/Other government transfer recipient households (tăng 0,8%): Chi phí của nhóm này tăng bằng với CPI, chủ yếu tăng là do tăng về nhiên liệu ô tô và điện. LCI của nhóm này tăng 3,5% trong 12 tháng qua.

+ Nhóm hộ gia đình tuổi hưu tự trang trải/Self-funded retiree households (tăng 0,9%): Chi phí sinh hoạt của nhóm này ghi nhận mức tăng cao hơn CPI do chi tiêu cho các dịch vụ y tế và bệnh viện cao hơn. LCI của nhóm này tăng 2,7% trong 12 tháng qua.

Các chỉ số thay đổi từ Quý I đến Quý II/2021 cụ thể tham khảo bảng sau

(Nguồn: https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-indexes-and-inflation/selected-living-cost-indexes-australia/jun-2021; Ảnh: Internet)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY