Cập nhật về việc đình chỉ tạm thời nhập khẩu tôm nguyên...

Cập nhật về việc đình chỉ tạm thời nhập khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm từ tôm chưa nấu chín của Úc

563
0
SHARE

Ngày 16 tháng 05 năm 2017, Bộ Nông nghiệp Úc đã thông báo về việc rà soát các rủi ro an toàn sinh học và các điều kiện nhập khẩu đối với tôm đã nấu chín, tôm nguyên con và các sản phẩm từ tôm.

Việc rà soát này sẽ tính đến rủi ro an toàn sinh học liên quan đến việc nhập khẩu những sản phẩm này từ tất cả các quốc gia và đề xuất các điều kiện nhập khẩu để có thể quản lý được những rủi ro đó. Thông tin chi tiết hơn có thể xem tại địa chỉ sau:

http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2017-07

Ngoài ra, Giám đốc về an toàn sinh học của Úc đã thông báo loại trừ tôm và thịt tôm chưa nấu chín đã được tẩm ướp sử dụng cho người ra khỏi danh sách đình chỉ nhập khẩu. Thông tin chi tiết về Quyết định này xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017L00537

Đối với các nhà nhập khẩu hiện đang giữ giấy phép nhập khẩu các sản phẩm tôm tẩm ướp, các giấy phép này sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ bổ sung các điều kiện nhập khẩu mới trong các giấy phép nhập khẩu này đối với từng quốc gia chỉ khi nhận được sự đảm bảo rằng các cơ quan chức năng của nước xuất khẩu có thể đáp ứng các điều kiện nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ liên lạc với từng người hiện đang giữ giấy phép nhập khẩu khi Bộ sẵn sàng điều chỉnh các giấy phép nhập khẩu liên quan.

Đối với các nhà nhập khẩu muốn xin giấy phép nhập khẩu mới cho sản phẩm tôm tẩm ướp, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chỉ chấp nhận đơn xin phép nhập khẩu sau khi nhận được sự đảm bảo rằng các cơ quan chức năng của nước xuất khẩu có thể đáp ứng các điều kiện nhập khẩu.

Việc miễn trừ này được ban hành sau khi có kết luận rằng rủi ro bệnh dịch đốm trắng (WSSV) đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được tẩm ướp nằm trong mức bảo vệ cho phép của Úc khi mà đáp ứng được một số biện pháp quản lý rủi ro.

Các biện pháp quản lý rủi ro được đề xuất bởi Bộ Nông nghiệp Úc bao gồm:

  • Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu (cơ quan này phải nằm trong danh sách được công nhận của Bộ Nông nghiệp Úc) rằng tất cả các lô hàng tôm chưa nấu chín đã được tẩm ướp không có virus bệnh đốm trắng và virus bệnh đầu vàng dựa trên các biện pháp nhận biết của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE).
  • Đáp ứng được mức kiểm tra về WSSV và YHV khi hàng hóa đến Úc.

Ngoài các biện pháp quản lý rủi ro này thì tôm chưa nấu chín đã tẩm ướp cũng vẫn phải tuân thủ các biện pháp về quản lý rủi ro an toàn sinh học hiện hành, bao gồm cả việc ghi rõ nhãn hàng hóa cho người sử dụng và sản phẩm phải phù hợp với định nghĩa về tôm tẩm ướp của Úc.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/53-2017

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY