Cập nhật giá than tại thị trường Úc ngày 26/8/2022

Cập nhật giá than tại thị trường Úc ngày 26/8/2022

124
0
SHARE

ICE Newcastle Coal Sep ’22 (LQU22)

422.00 +9.25 (+2.24%) 06:37 CT [ICE/EU]

419.00 x 1 430.00 x 5

for Fri, Aug 26th, 2022


Nguồn tin: https://www.barchart.com

Thông tin phục vụ tham khảo thị trường 

NO COMMENTS