Cập nhật giá lúa mỳ tại thị trường Úc ngày 29/7/2022

Cập nhật giá lúa mỳ tại thị trường Úc ngày 29/7/2022

314
0
SHARE

Theo Dairy Australia[1] ngày 29/7/2022, giá lúa mỳ được ghi nhận tại các khu vực dao động như sau (đơn vị AUD/tấn).

(Sự thay đổi giá trong bảng dưới đây phản ánh những thay đổi kể từ giá lúa mỳ tại báo cáo trước, ngày 08/7/2022)

Atherton Tablelands Giá dao động $445 – $455
Tăng/giảm -$5
Darling Downs Giá dao động $410 – $420
Tăng/giảm -$5
North Coast NSW Giá dao động $395 – $405
Tăng/giảm -$5
Central West NSW Giá dao động $400 – $410
Tăng/giảm -$5
Bega Valley Giá dao động $385 – $395
Tăng/giảm Không đổi
Gippsland Giá dao động $405 – $415
Tăng/giảm -$30
Goulburn & Murray Valley Giá dao động $385 – $395
Tăng/giảm -$5
South West Victoria Giá dao động $400 – $410
Tăng/giảm -$5
South East SA Giá dao động $425 – $435
Tăng/giảm Không đổi
Central SA Giá dao động $395 – $405
Tăng/giảm $5
North West Tasmania Giá dao động $495 – $505
Tăng/giảm -$30
South West WA Giá dao động $405 – $415
Tăng/giảm $50

[1] https://www.dairyaustralia.com.au/industry-statistics/industry-reports/grain-report#.YuM_i3ZByUn

Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS