Cập nhật giá lúa mỳ tại thị trường Úc ngày 26/8/2022

Cập nhật giá lúa mỳ tại thị trường Úc ngày 26/8/2022

109
0
SHARE

Wheat Dec ’22 (ZWZ22)

795-2 +6-2 (+0.79%) 06:46 CT [CBOT]

794-6 x 6 795-2 x 1

WHEAT PRICES for Fri, Aug 26th, 2022

Nguồn: https://www.barchart.com


Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS