Cập nhật giá lúa mỳ tại thị trường Úc ngày 12/10/2022

Cập nhật giá lúa mỳ tại thị trường Úc ngày 12/10/2022

152
0
SHARE

Wheat Dec ’22 (ZWZ22)

894-4 -6-4 (-0.72%) 22:10 CT [CBOT]
893-6 x 6 894-4 x 6
WHEAT PRICES for Wed, Oct 12th, 2022
Nguồn tin: https://www.barchart.com
—————————————————————————————————
Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS