Cập giá than tại thị trường Úc ngày 28/7/2022

Cập giá than tại thị trường Úc ngày 28/7/2022

79
0
SHARE

ICE Newcastle Coal Oct ’22 (LQV22)

395.50s -3.15 (-0.79%) 07/28/22 [ICE/EU]
ICE NEWCASTLE COAL PRICES for Thu, Jul 28th, 2022
Nguồn tin: https://www.barchart.com
_______________________________________________________________________

Thông tin phục vụ tham khảo thị trường

NO COMMENTS