Các yêu cầu về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào...

Các yêu cầu về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Úc (phần 2)

711
0
SHARE

Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand

Các tiêu chuẩn áp dụng với thực phẩm được quy định trong Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand. Tất cả thực phẩm nhập khẩu vào Úc phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của bộ luật này đồng thời nhà nhập khẩu có trách nhiệm bảo đảm thực phẩm nhập khẩu đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm của Úc.

Bộ Luật tiêu chuẩn thực phẩm của Úc và New Zealand gồm 4 Chương:

 • Chương 1 – Giới thiệu và các tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm, gồm các yêu cầu về nhãn mác; các chất bổ sung và thực phẩm; dư lượng tối đa cho phép; thực phẩm biến đổi gen; hạn mức vi sinh học và các yêu cầu về chế biến.
 • Chương 2 – Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, gồm các yêu cầu thành phần đối với các loại thực phẩm cụ thể.
 • Chương 3 – Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, gồm các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với người chế biến thực phẩm.
 • Chương 4 – Tiêu chuẩn sản xuất cơ bản, gồm các tiêu chuẩn cho hàng nông sản.

Chương 1 và Chương 2 của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm áp dụng các tiêu chuẩn đối với sản phẩm thực phẩm. Phương pháp tiếp cận dựa vào kiểm tra điểm cuối để đánh giá mức độ tuân thủ.

Tóm tắt Chương 2:

 1. Yêu cầu đối với ngũ cốc
 • Thông tin về các yêu cầu đối với ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc, bao gồm các yêu cầu đối với bánh mỳ và các sản phẩm từ bánh mỳ, và các yêu cầu đối với ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ ngũ cốc xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00420

2. Yêu cầu đối với thịt, trứng và cá

 • Thông tin về các yêu cầu đối với thịt và các sản phẩm từ thịt, bao gồm các yêu cầu để bán đối với từng loại thịt, yêu cầu về nhãn hàng đối với từng loại thịt, và yêu cầu về nguồn gốc của thịt xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00173

 • Thông tin về các yêu cầu đối với trứng và các sản phẩm từ trứng, bao gồm yêu cầu không được bán các loại trứng không đảm bảo, và yêu cầu về việc truy xuất nguồn gốc trứng xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00428

 • Thông tin về các yêu cầu đối với cá và các sản phẩm từ cá, bao gồm các yêu cầu về dán nhãn đối với cá nguyên con hoặc cá đã qua sơ chế xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00429

3. Yêu cầu đối với trái cây và rau củ

 • Thông tin về các yêu cầu đối với các loại rau, củ, quả, bao gồm các yêu cầu để được bán trái cây và rau củ ngâm trong nước muối, dầu, giấm hoặc nước xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00458

 • Thông tin về các yêu cầu đối với mặt hàng mứt, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00459

4. Yêu cầu đối với các loại dầu ăn

 • Thông tin về các yêu cầu đối với dầu ăn, bao gồm các yêu cầu để được bày bán mặt hàng này và các yêu cầu về dán nhãn sản phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00460

 • Thông tin về các yêu cầu đối với hợp chất có dầu ăn dùng để phết, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00174

5. Yêu cầu đối với các sản phẩm bơ sữa

 • Thông tin về các yêu cầu đối với sữa, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán đối với từng loại sữa xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00462

 • Thông tin về các yêu cầu đối với kem (cream), bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00470

 • Thông tin về các yêu cầu đối với các sản phẩm sữa được lên men và sữa chua, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và các yêu cầu về thành phần trong mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00413

 • Thông tin về các yêu cầu đối với pho mát, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và các yêu cầu về thành phần trong mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00414

 • Thông tin về các yêu cầu đối với bơ, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và các yêu cầu về thành phần trong mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00423

 • Thông tin về các yêu cầu đối với kem đông lạnh (ice-cream), bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và các yêu cầu về thành phần trong mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00424

 • Thông tin về các yêu cầu đối với sữa bột, sữa đặc không đường và sữa đặc có đường, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và các yêu cầu về thành phần trong từng loại này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00325

6. Yêu cầu đối với đồ uống không cồn

 • Thông tin về các yêu cầu đối với nước trái cây và nước rau quả, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, các yêu cầu về thành phần trong mặt hàng này, và các yêu cầu về dán nhãn xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00426

 • Thông tin về các yêu cầu đối với đồ uống không cồn, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, các yêu cầu về thành phần trong từng loại này, và yêu cầu về dán nhãn sản phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00721

 • Thông tin về các yêu cầu đối với đồ uống từ cây kava, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, các yêu cầu về thành phần trong loại này, và yêu cầu về dán nhãn sản phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00326

 • Thông tin về các yêu cầu đối với đồ uống có chứa chất cafein, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, các yêu cầu về thành phần trong loại này, và yêu cầu về dán nhãn sản phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00467

7. Yêu cầu đối với đồ uống có cồn

 • Thông tin về các yêu cầu về dán nhãn đối với các đồ uống có cồn và thực phẩm có cồn, bao gồm các yêu cầu về việc tuyên bố trên nhãn mác của sản phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00176

 • Thông tin về các yêu cầu đối với bia, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán các sản phẩm này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00384

 • Thông tin về các yêu cầu đối với rượu được lên men từ rau, củ, quả và rượu từ mật ong, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán các mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00388

 • Thông tin về các yêu cầu đối với rượu vang và các sản phẩm từ rượu vang, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán các sản phẩm này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00177

 • Thông tin về các yêu cầu đối với rượu có cồn, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và yêu cầu về việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của đồ uống này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00399

8. Yêu cầu đối với đường và mật ong

 • Thông tin về các yêu cầu đối với đường và các sản phẩm từ đường, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán các mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00178

 • Thông tin về các yêu cầu đối với mật ong, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán mặt hàng này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00407

9. Yêu cầu đối với các thực phẩm riêng biệt

 • Thông tin về các yêu cầu đối với các sản phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, bao gồm các yêu cầu về thành phần chung trong các sản phẩm này, các yêu cầu về thành phần trong công thức cho trẻ sơ sinh và công thức tiếp theo (phù hợp cho trẻ từ 6 tháng trở lên), các yêu cầu về thành phần trong các sản phẩm công thức cho trẻ sơ sinh khi ăn kiêng, các yêu cầu về dán nhãn và đóng gói đối với các sản phẩm này, và đưa ra các hướng dẫn đối với các sản phẩm công thức cho trẻ sơ sinh xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00332

 • Thông tin về các yêu cầu đối với thực phẩm cho trẻ sơ sinh, bao gồm các yêu cầu về thành phần chung trong thực phẩm loại này, các yêu cầu trong việc bổ sung thành phần trong thực phẩm, các yêu cầu về dán nhãn, các yêu cầu về thông tin dinh dưỡng, và các yêu cầu về khai báo các khoáng chất và vitamin trong thực phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00334

 • Thông tin về các yêu cầu đối với thực phẩm thay thế dạng công thức và thực phẩm bổ sung dạng công thức, bao gồm các yêu cầu về thành phần trong từng loại thực phẩm này, và các yêu cầu về dán nhãn đối với từng loại xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00314

 • Thông tin về các yêu cầu đối với thực phẩm bổ sung dạng công thức dành cho thể thao, bao gồm các yêu cầu về thành phần trong loại thực phẩm này, các yêu cầu về dán nhãn, các yêu cầu về khai báo chất dinh dưỡng, và các yêu cầu về thực phẩm bổ sung dạng công thức riêng biệt cho thể thao xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00336

 • Thông tin về các yêu cầu đối với thực phẩm phục vụ mục đích y tế đặc biệt, bao gồm các yêu cầu về người bán và nơi bán, các yêu cầu về thành phần trong thực phẩm này, và các yêu cầu về dán nhãn xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00337

10. Các tiêu chuẩn cho các thực phẩm khác

 • Thông tin về các yêu cầu đối với giấm và các sản phẩm liên quan, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán sản phẩm này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00484

 • Thông tin về các yêu cầu đối với muối và các sản phẩm từ muối, bao gồm các yêu cầu để được phép bày bán, và các yêu cầu đối với dán nhãn xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00184

 • Thông tin về các yêu cầu đối với kẹo cao su, bao gồm khai báo về can-xi trong kẹo, và các yêu cầu về dán nhãn xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00338

 • Thông tin về các tiêu chuẩn hỗn hợp cho các thực phẩm khác, bao gồm các yêu cầu để được phép bán các mặt hàng trà và cà phê, bơ đậu phộng, socola, cacao, và gelatin xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00487

Chương 3 và Chương 4 của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm áp dụng một loạt các biện pháp dự phòng đối với các doanh nghiệp kinh doanh và chế biến thực phẩm để sản xuất ra thực phẩm an toàn. Đối tượng áp dụng chủ yếu là doanh nghiệp tại Úc. Bên cạnh đó, kiểm tra mức độ tuân thủ thông qua thanh tra, giám sát, kiểm tra xác minh và kiểm toán. Thông tin chi tiết về 2 chương này xem tại địa chỉ sau:

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY