Các yêu cầu về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào...

Các yêu cầu về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Úc (phần 1)

564
0
SHARE

Một khi tất cả các yêu cầu về an toàn sinh học đã được giải quyết, thực phẩm nhập khẩu cũng phải tuân thủ các qui định liên quan đến thực phẩm nhập khẩu của Úc, được qui định trong Luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu năm 1992 (Imported Food Control) và Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand (Australian and New Zealand Food Standard Code).

Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand

Các tiêu chuẩn áp dụng với thực phẩm được quy định trong Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand. Tất cả thực phẩm nhập khẩu vào Úc phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của bộ luật này đồng thời nhà nhập khẩu có trách nhiệm bảo đảm thực phẩm nhập khẩu đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm của Úc.

Bộ Luật tiêu chuẩn thực phẩm của Úc và New Zealand gồm 4 Chương:

 • Chương 1 – Giới thiệu và các tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm, gồm các yêu cầu về nhãn mác; các chất bổ sung và thực phẩm; dư lượng tối đa cho phép; thực phẩm biến đổi gen; hạn mức vi sinh học và các yêu cầu về chế biến.
 • Chương 2 – Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, gồm các yêu cầu thành phần đối với các loại thực phẩm cụ thể.
 • Chương 3 – Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, gồm các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với người chế biến thực phẩm.
 • Chương 4 – Tiêu chuẩn sản xuất cơ bản, gồm các tiêu chuẩn cho hàng nông sản.

Chương 1 và Chương 2 của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm áp dụng các tiêu chuẩn đối với sản phẩm thực phẩm. Phương pháp tiếp cận dựa vào kiểm tra điểm cuối để đánh giá mức độ tuân thủ.

Tóm tắt Chương 1:

 1. Yêu cầu về dán nhãn và các yêu cầu thông tin khác
 • Thông tin để xác định thực phẩm, gồm có: tên thực phẩm; thông tin xác định lô hàng; và tên và địa chỉ của nhà cung cấp. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00389

 • Thông tin về các cảnh báo, tư vấn và khai báo, gồm có: thông tin tư vấn bắt buộc; thông tin cảnh báo bắt buộc nếu trong thực phẩm có thành phần sữa ong chúa và phải ghi như sau: “This product contains royal jelly which has been reported to cause severe allergic reactions and in rare cases, fatalities, especially in asthma and allergy sufferers” (tạm dịch: Sản phẩm này có chứa thành phần là sữa ong chúa, được cảnh báo là có thể gây dị ứng nghiêm trọng và có thể ảnh hướng tới tính mạng, đặc biệt là đối với người bị hen và dị ứng); và thông tin khai báo bắt buộc đối với một số thực phẩm và chất có trong thực phẩm cụ thể. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00418

 • Thông tin về thành phần, bao gồm liệt kê tất cả các thành phần theo tên thông thường, mô tả hoặc tên chung; các thành phần này phải được kiệt kê theo thứ tự giảm dần về tỷ trọng; khai báo về các thành phần thay thế; khai báo về các chất phụ gia; và khai báo về các vitamin và khoáng chất. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00392

 • Thông tin về thời gian, bao gồm các thông tin như hạn sử dụng, ngày làm ra thực phẩm…Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00309

 • Thông tin về hướng dẫn sử dụng và điều kiện bảo quản, thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00393

 • Thông tin về dinh dưỡng của thực phẩm, thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00311

 • Thông tin về các thành phần cấu tạo đặc trưng của thực phẩm, thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00163

 • Thông tin về quốc gia xuất xứ của thực phẩm trên nhãn dán, thông tin chi tiết xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00164

2. Yêu cầu đối với các chất được thêm vào hoặc có sẵn trong thực phẩm

 • Thông tin về các yêu cầu đối với phụ gia thực phẩm như chủng loại, màu sắc và mức độ cho phép xem tại địa chỉ sau:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00312

 • Thông tin về các yêu cầu đối với vitamin và khoáng chất trong thực phẩm, bao gồm danh sách các vitamin và khoáng chất được phép sử dụng, tính toán lượng vitamin và khoáng chất cho phép, việc sử dụng Vitamin D làm chất dinh dưỡng trong ngũ cốc ăn sáng và quy định về dán nhãn đối với ngũ cốc ăn sáng có chứa Vitamin D xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00313

 • Thông tin về các yêu cầu đối với chất hỗ trợ chế biến trong thực phẩm, bao gồm quy định sử dụng, danh sách các chất xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00166

3. Yêu cầu về các chất tồn dư và các chất gây ô nhiễm đối với thực phẩm

 • Thông tin về các yêu cầu đối với các chất độc hại, bao gồm quy định các mức độ cụ thể đối với các chất này được phép có trong thực phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00167

 • Thông tin về các yêu cầu đối với hóa chất AGVET (là các sản phẩm hóa chất nông nghiệp hoặc các sản phẩm hóa chất thú y), bao gồm các quy định cụ thể về mức độ cho phép hóa chất này có trong thực phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00168

 • Thông tin về các yêu cầu đối với thực vật và nấm bị cấm và hạn chế trong thực phẩm, bao gồm danh sách các loại thực vật và nấm bị cấm, danh sách các loại thực vật và nấm bị hạn chế xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00169

4. Yêu cầu về một số loại thực phẩm

 • Thông tin về yêu cầu đối với các loại thực phẩm mới, bao gồm danh sách các loại thực phẩm mới xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00324

 • Thông tin về yêu cầu đối với thực phẩm biến đổi gen, bao gồm thông tin về việc khi nào thì thực phẩm biến đổi gen được phép bán, quy định về dán nhãn đối với thực phẩm loại này xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00170

 • Thông tin về yêu cầu chiếu xạ thực phẩm, bao gồm danh sách các loại rau, quả, thảo mộc, gia vị, nguyên liệu thực vật cần phải chiếu xạ, khi nào cần phải chiếu xạ, khi nào cần phải tái chiếu xạ, các nguồn bức xạ được sử dụng, yêu cầu về hồ sơ chiếu xạ và nhãn mác xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00053

5. Yêu cầu về chế biến và hạn mức vi sinh học

 • Thông tin về các yêu cầu đối với hạn mức vi sinh học trong thực phẩm, bao gồm danh sách các thực phẩm nằm ngoài hạn mức vi sinh học, và đánh giá các mức độ vi sinh học trong thực phẩm xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00172

 • Thông tin về các yêu cầu đối với chế biến mặt hàng thịt, bao gồm yêu cầu đối với thịt từ động vật hoang dã, và yêu cầu đối với các sản phẩm từ thịt lên men xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L00412

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY