Các yêu cầu về an toàn sinh học khi nhập khẩu vào...

Các yêu cầu về an toàn sinh học khi nhập khẩu vào Úc

355
0
SHARE

Nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật từ nước ngoài, trong đó có nhập khẩu thực phẩm, có thể mang theo nguy cơ lớn mang vào nước Úc những loại cỏ dại, sâu bệnh và bệnh tật có thể đe doạ môi trường tự nhiên của Úc, an ninh lương thực cũng như toàn bộ nền kinh tế. Sản phẩm thực vật bao gồm bất kỳ hàng hoá nào có thành phần thực vật hoặc nguồn gốc thực vật bao gồm cả các sản phẩm gỗ hoặc tre, hoa, lá, cành, sản phẩm làm vườn và thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác, thức ăn làm từ thực vật cũng như thức ăn cho gia súc.

Tất cả các loại thực vật và sản phẩm từ thực vật, bao gồm cả thực phẩm khi nhập khẩu vào Úc phải tuân thủ các qui định an toàn sinh học của Úc trong Đạo luật An toàn sinh học 2015. Chương 3 của Đạo luật này quy định rõ vấn đề quản lý rủi ro an toàn sinh học đối với hàng hóa, theo đó hàng hóa khi vào Úc cần phải:

  1. Đánh giá mức độ rủi ro an toàn sinh học

Được nhân viên phụ trách về an toàn sinh học hướng dẫn

  • Hàng hóa sẽ bị kiểm tra và lấy mẫu
  • Phải trả lời các câu hỏi liên quan đến hàng hóa
  • Phải cung cấp các chứng từ liên quan đến hàng hóa
  • Hàng hóa có thể phải di chuyển đến địa điểm khác theo hướng dẫn của nhân viên phụ trách an toàn sinh học
  • Đưa ra thông báo về việc kiểm soát an toàn sinh học
  1. Các biện pháp an toàn sinh học để quản lý mức rủi ro an toàn sinh học đối với hàng hoá không đạt yêu cầu

Hàng hóa sẽ phải di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên phụ trách an toàn sinh học

  • Xử lý hàng hóa theo hướng dẫn của nhân viên phụ trách an toàn sinh học (tùy vào mức độ rủi ro an toàn sinh học)
  • Tái xuất hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Úc
  • Tiêu hủy hàng hóa

Các quy định chi tiết của Đạo Luật an toàn sinh học năm 2015 xem tại địa chỉ dưới đây:

https://www.legislation.gov.au/Details/C2015A00061

Hệ thống các điều kiện nhập khẩu an toàn sinh học – BICON (Biosecurity Import Conditions) là một hệ thống cơ sở dữ liệu được Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dễ dàng tra cứu các điều kiện nhập khẩu đối với các sản phẩm động, thực vật, khoáng chất và sinh học.

Hệ thống các điều kiện nhập khẩu an toàn sinh học (BICON) thực chất là hàng rào kiểm dịch để giúp ngăn ngừa sự thâm nhập của sinh vật hại và dịch bệnh vào Úc. Cơ sở dữ liệu này nhằm xác định liệu một mặt hàng dự định nhập khẩu vào Úc có cần giấy phép, có cần xử lý trước khi nhập khẩu, hoặc bất kỳ điều kiện an toàn sinh học nào khác được áp dụng hay không?

Tra cứu chi tiết qui định nhập khẩu đối với 20.000 mặt hàng tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY