Các thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá chính của Bang Victoria...

Các thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá chính của Bang Victoria trong năm 2016-2017

110
0
SHARE
  Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng Tổng Thương mại
Nước Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Triệu AUD Thị phần % Xếp hạng
Thế giới 24.737   70.838   -46.100 95.575    
Trung Quốc 5.392 21,8 18.036 25,5 -12.644 23.428 24,5 1
Hoa Kỳ 2.984 12,1 7.948 11,2 -4.964 10.933 11,4 2
Nhật Bản 1.527 6,2 4.683 6,6 -3.156 6.211 6,5 3
Đức 334 1,4 4.561 6,4 -4.226 4.895 5,1 4
New Zealand 2.102 8,5 2.706 3.8 -604 4.807 5,0 5
Thái Lan 486 2,0 4.151 5,9 -3.665 4.637 4,9 6
Malaysia 692 2,8 2.414 3,4 -1.722 3.106 3,2 7
Hàn Quốc 800 3,2 2.066 2.9 -1.266 2.866 3,0 8
Singapore 932 3,8 1.661 2,3 -728 2.593 2,7 9
Indonesia 718 2,9 1.579 2,2 -862 2.297 2,4 10
Anh 318 1,3 1.970 2,8 -1.651 2.288 2,4 11
Ý 153 0,6 2.058 2,9 -1.904 2.211 2,3 12
Việt Nam 593 2,4 1.292 1,8 -699 1.885 2,0 13
Đài Loan 432 1,7 1.376 1,9 -944 1.808 1,9 14
Ấn Độ 759 3,1 1.024 1,4 -265 1.783 1,9 15
Pháp 123 0,5 1.390 2,0 -1.267 1.514 1,6 16
Ả rập 895 3,6 103 0,1 793 998 1,0 17
Hồng Công 758 3,1 192 0,3 565 950 1,0 18
Hà Lan 145 0,6 795 1,1 -650 940 1,0 19
Bỉ 300 1,2 572 0,8 -272 871 0,9 20

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY