Các thị trường xuất nhập khẩu chính của Úc

Các thị trường xuất nhập khẩu chính của Úc

885
0
SHARE
  • Trung Quốc là bạn hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ lớn nhất của Úc trong năm 2015, chiếm 23,2% (155,5 tỷ AUD) trong tổng thương mại của Úc. Mỹ là bạn hàng thương mại lớn thứ hai, chiếm 10,5% (70,2 tỷ AUD), tiếp theo là Nhật Bản, chiếm 9,7% (65,1 tỷ AUD).
  • Các thành viên APEC chiếm 72,7% tổng thương mại của Úc; ASEAN chiếm 14,3%; EU chiếm 13,4%; G20 chiếm 70,7%; và OECD chiếm 45,4%.
  • Trong năm 2015, xuất khẩu đến các thành viên APEC giảm 5,4%; ASEAN giảm 3,9%; EU tăng 5,7%; G20 giảm 3,9%; và OECD giảm 3,2%.
  • Nhập khẩu từ các thành viên APEC tăng 8,2%; ASEAN giảm 5,6%; EU tăng 4,2%; G20 tăng 12%; và OECD tăng 9,7%.

Các thị trường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ chính

  • Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 28,8% (9,3 tỷ AUD) trong tổng xuất khẩu của Úc năm 2015, giảm 7,0% so với năm 2014.
  • Nhật Bản là thị trường xuất khẩu thứ hai với 42,4 tỷ AUD, giảm 15,7%.
  • Mỹ là thị trường xuất khẩu thứ ba với 22,1 tỷ AUD, tăng 19,3%.

Screen Shot 2016-07-20 at 11.21.50 AM

Các thị trường nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ chính

  • Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 18,2% (64,2 tỷ AUD) trong tổng nhập khẩu của Úc năm 2015, tăng 18,3% so với năm 2014.
  • Mỹ đứng thứ hai với 48,1 tỷ AUD, tăng 14,3%.
  • Nhật Bản đứng thứ ba với 22,7 tỷ AUD, tăng 14,4%.

Screen Shot 2016-07-20 at 11.21.59 AM

Các thị trường có kim ngạch thương mại hai chiều với Úc lớn nhất

Screen Shot 2016-07-20 at 1.06.59 PM Screen Shot 2016-07-20 at 1.07.19 PM

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY