Các nét chính trong thương mại và hàng hoá của Úc năm...

Các nét chính trong thương mại và hàng hoá của Úc năm 2015-2016

699
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ

Thương mại hàng hoá và dịch vụ giảm 1,9%, đạt 312,3 tỷ AUD trong năm 2015-2016. Các sản phẩm nông nghiệp, chế tạo và dịch vụ tăng trong khi khoáng sản và nhiên liệu giảm.

Khối lượng xuất khẩu của Úc tăng 6,7% trong năm 2015-2016, trong đó khối lượng khoáng sản và nhiên liệu tăng 7,5% và lượng dịch vụ tăng 7,9%. Khối lượng nhập khẩu giảm 0,3%, hàng tiêu dùng và vàng tăng bù đắp cho hàng hoá vốn giảm.

Trong năm 2015-2016, tỷ giá xuất nhập khẩu giảm 10,2%. Giá xuất khẩu giảm 8,0% và giá nhập khẩu tăng 2,5%.

Định hướng thương mại

Trung Quốc là bạn hàng thương mại hàng hoá và dịch vụ hai chiều lớn nhất của Úc trong năm 2015-2016, đóng góp 22,7% (150 tỷ AUD) trong tổng thương mại. Mỹ là bạn hàng lớn thứ hai, chiếm 10,5% (69,2 tỷ AUD), tiếp theo là Nhật Bản chiếm 9,1% (60,3 tỷ AUD).

Các thành viên APEC chiếm 72,0% trong tổng thương mại của Úc; các thành viên ASEAN chiếm 14,1%; các thành viên EU chiếm 14,4%; các thành viên G20 chiếm 70,3% và các nước OECD chiếm 45,8%.

Úc xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc (85,9 tỷ AUD) đồng thời cũng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc (64,1 tỷ AUD).

Cơ cấu thương mại

5 hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu lớn nhất của Úc bao gồm: quặng và tinh quặng sắt (47,8 tỷ AUD), than (34,5 tỷ AUD), dịch vụ du lịch liên quan đến giáo dục, bao gồm cả học phí và chi tiêu của sinh viên nước ngoài tại Úc (19,9 tỷ AUD), vàng (16,6 tỷ AUD) và khí tự nhiên (16,5 tỷ AUD).

5 hàng hoá và dịch vụ Úc nhập khẩu lớn nhất bao gồm: du lịch cá nhân (trừ giáo dục), bao gồm chi tiêu của khách du lịch ngắn hạn chủ yếu cho các mục đích giải trí (28,2 tỷ AUD), phương tiện đi lại cá nhân có gắn động cơ (21,5 tỷ AUD), xăng (16,2 tỷ AUD), thiết bị viễn thông và phụ tùng (11,8 tỷ AUD), và dịch vụ chuyên chở hàng hoá (9,9 tỷ AUD).

Chi tiết báo cáo Thương mại Hàng hoá và Dịch vụ Úc năm 2015-2016 xem tại đây.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY