Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm 2017-2018

Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm 2017-2018

692
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Tổng thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2017-2018 đạt 181,1 tỷ AUD, tăng 8,2% so với năm 2016-2017. Thương mại dịch vụ chiếm 22,7% trong tổng thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc.

Thâm hụt thương mại dịch vụ của Úc là $5 tỷ AUD, tăng 2,2 tỷ so với năm 2016-2017 (2,8 tỷ AUD).

Xuất khẩu dịch vụ tăng 7%, đạt 88 tỷ AUD (trong khi khối lượng xuất khẩu tăng 5,5%), trong đó du lịch liên quan đến giáo dục tăng 15,5% (tương đương 4,3 tỷ AUD); dịch vụ viễn thông, máy tính và thông tin tăng 25,2% (tương đương 841 triệu AUD); dịch vụ tài chính tăng 15,5% (tương đương 613 triệu AUD); dịch vụ tư vấn quản lý và nghề nghiệp tăng 5,4% (tương đương 266 triệu AUD).

Nhập khẩu dịch vụ tăng 9,4%, đạt 93 tỷ AUD (đồng thời tăng 7,5% về khối lượng), trong đó dịch vụ du lịch cá nhân khác (không kể du lịch liên quan đến giáo dục) tăng 12,6% (tương đương 4,8 tỷ AUD); dịch vụ vận tải tăng 11,9% (tương đương 1 tỷ AUD); dịch vụ viễn thông, máy tính và thông tin tăng 18,9% (tương đương 674 triệu AUD); dịch vụ tư vấn quản lý và nghề nghiệp tăng 8,5% (tương đương 519 triệu AUD); và dịch vụ kỹ thuật, liên quan đến thương mại và kinh doanh khác tăng 9,2% (tương đương 435 triệu AUD).

Hoa Kỳ là bạn hàng lớn nhất của Úc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, chiếm 14,4% (26,2 tỷ AUD) trong tổng thương mại dịch vụ của Úc, tiếp theo là Trung Quốc chiếm 11,1% (20,2 tỷ AUD) và Anh chiếm 7,7% (14 tỷ AUD).

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thương mại dịch vụ lớn nhất của Úc (16,9 tỷ AUD) và Hoa Kỳ là nước cung cấp thương mại dịch vụ lớn nhất cho Úc (17 tỷ AUD).

(Nguồn: DFAT)

NO COMMENTS