Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm 2016-2017

Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm 2016-2017

470
0
SHARE

Tổng thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2016-2017 đạt 166 tỷ AUD, tăng 3,1% so với năm 2015-2016. Thương mại dịch vụ chiếm 22,6% trong tổng thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc (giảm từ 23,8% năm 2015-2016).

Thâm hụt thương mại dịch vụ của Úc là $2,7 tỷ AUD, giảm 7,6 tỷ so với năm 2015-2016 (10,3 tỷ AUD).

Xuất khẩu dịch vụ tăng 8,3%, đạt 81,6 tỷ AUD (trong khi khối lượng xuất khẩu tăng 7,5%), trong đó du lịch liên quan đến giáo dục tăng 16,1%, đạt 3,9 tỷ AUD, dịch vụ du lịch cá nhân khác (trừ du lịch liên quan đến giáo dục) tăng 4,8%, đạt 982 triệu AUD, dịch vụ kỹ thuật, liên quan đến thương mại và kinh doanh khác tăng 10,2%, đạt 389 triệu AUD, và dịch vụ bưu chính tăng 25,6%, đạt 310 triệu AUD.

Nhập khẩu dịch vụ giảm 1,5%, đạt 84,3 tỷ AUD (nhưng tăng 2,8% về khối lượng), trong đó dịch vụ vận tải giảm 14,6%, đạt 1,4 tỷ AUD, dịch vụ kỹ thuật, liên quan đến thương mại và kinh doanh khác giảm 20,3%, đạt 1,2 tỷ AUD, và phí sở hữu trí tuệ giảm 9,7%, đạt 462 triệu AUD. Dịch vụ du lịch cá nhân khác (không kể du lịch liên quan đến giáo dục) tăng 3,2%, đạt 1,2 tỷ AUD.

Hoa Kỳ là bạn hàng lớn nhất của Úc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, chiếm 14,3% (23,8 tỷ AUD) trong tổng thương mại dịch vụ của Úc, tiếp theo là Trung Quốc chiếm 10,5% (17,5 tỷ AUD), Anh chiếm 8,1% (13,5 tỷ AUD).

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thương mại dịch vụ lớn nhất của Úc (14,7 tỷ AUD) và Hoa Kỳ là nước cung cấp thương mại dịch vụ lớn nhất cho Úc (15,3 tỷ AUD).

Bấm vào đây để xem chi tiết về Thương mại dịch vụ của Úc năm 2016-2017.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY