Các điểm chính trong thương mại của Tây Úc trong năm 2016-17

Các điểm chính trong thương mại của Tây Úc trong năm 2016-17

308
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Tây Úc tăng 18,5%, đạt 130,9 tỷ AUD, trong đó tăng 6,7% về lượng và tăng 11% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu giảm 5,2%, đạt 45 tỷ AUD, trong đó giảm 3,7% về lượng và giảm 1,6% về giá

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 26,6%, đạt 78,6 tỷ AUD, trong đó khoáng sản tăng 29,1%, đạt 66,6 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) giảm 6,7%, đạt 1,3 tỷ AUD
 • ETM tăng 13,5%, đạt 2,2 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 12,4%, đạt 38,4 tỷ AUD
 • Dịch vụ giảm 1,2%, đạt 6,8 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 1,4%, đạt 6,5 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 3,2%, đạt 5,5 tỷ AUD
 • STM giảm 9,3%, đạt 2,1 tỷ AUD
 • ETM giảm 6,8%, đạt 17,2 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 13,8%, đạt 8,4 tỷ AUD
 • Dịch vụ giảm 16,6%, đạt 10,2 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY