Các điểm chính trong thương mại của Tasmania trong năm 2016-17

Các điểm chính trong thương mại của Tasmania trong năm 2016-17

390
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Tasmania tăng 6,0%, đạt 4,1 tỷ AUD, trong đó giảm 0,4% về lượng và tăng 6,4% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 14,4%, đạt 1,7 tỷ AUD, trong đó tăng 17,6% về lượng và giảm 2,7% về giá

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu giảm 4,7%, đạt 1,2 tỷ AUD, trong đó khoáng sản tăng 6,4%, đạt 421 triệu AUD
 • STM (trừ Nickel) giả 6,2%, đạt 1,2 tỷ AUD
 • ETM giảm 0,8%, đạt 106 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng 14,3%, đạt 343 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 16,7%, đạt 789 triệu AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 35,2%, đạt 579 triệu AUD, trong đó khoáng sản tăng 90,8%, đạt 222 triệu AUD
 • STM giảm 0,5%, đạt 61 triệu AUD
 • ETM giảm 7,4%, đạt 252 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng 7,4%, đạt 11 triệu AUD
 • Dịch vụ tăng 6,3%, đạt 523 triệu AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY