Các điểm chính trong thương mại của Queensland trong năm 2016-17

Các điểm chính trong thương mại của Queensland trong năm 2016-17

235
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Queensland tăng 30,4%, đạt 83,6 tỷ AUD, trong đó tăng 6,8% về lượng và tăng 22,1% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 6,3%, đạt 53,8 tỷ AUD, trong đó tăng 6,3% về lượng và giảm 2,1% về giá

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 45,7%, đạt 42 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 75,5%, đạt 29,3 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) giảm 7,2%, đạt 4,4 tỷ AUD
 • ETM tăng 7,7%, đạt 2,8 tỷ AUD
 • Các hàng hoá khác tăng 47,8%, đạt 17,3 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 6,4%, đạt 13,2 tỷ AUD


Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 12,7%, đạt 9,9 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 17,1%, đạt 6,9 tỷ AUD
 • STM tăng 6,1%, đạt 2,2 tỷ AUD
 • ETM tăng 5,3%, đạt 25 tỷ AUD
 • Các hàng hoá khác tăng 33,9%, đạt 2,2 tỷ AUD
 • Dịch vụ giảm 2,2%, đạt 12 tỷ AUD

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY