Các điểm chính trong thương mại của bang Victoria trong năm 2016-17

Các điểm chính trong thương mại của bang Victoria trong năm 2016-17

316
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại:

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,8%, đạt 48,3 tỷ AUD, trong đó tăng 7,8% về lượng và giảm 0,1% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 0,2%, đạt 95,5 tỷ AUD, trong đó tăng 3,5% về lượng và giảm 3,2% về giá

Xuất khẩu theo ngành rộng:

Các mặt hàng thiết yếu giảm 1,3%, đạt 13,0 tỷ AUD, trong đó xăng dầu giảm 11,2%, đạt 834 triệu AUD

 • STM (trừ    Nickel)        giảm  9,5%, đạt 1,5 tỷ AUD
 • ETM tăng 7,8%, đạt 7,3 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 25,0%, đạt 1,4 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 5,0%, đạt 16,7 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng:

Các mặt hàng thiết yếu giảm 13,2%, đạt 11,7 tỷ AUD, trong đó:

 • Xăng dầu giảm 35,2%, đạt 4,5 tỷ AUD
 • STM tăng 4,1%, đạt 4,4 tỷ AUD
 • ETM tăng 12,6%, đạt 52,5 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác giảm 6,6%, đạt 2,4 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 6,6%, đạt 18,7 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY