Các điểm chính trong thương mại của Bang New South Wales năm...

Các điểm chính trong thương mại của Bang New South Wales năm 2016-17

124
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại:

 • Trong năm 2016-17, giá trị xuất khẩu tăng 13,1%, đạt 83,3 tỷ AUD, trong đó tăng 3,0% về lượng và tăng 9,8% về giá
 • Giá trị nhập khẩu tăng 2,1%, đạt 145,6 tỷ AUD, trong đó tăng 6,3% về lượng trong khi giảm 4,0% về giá

Xuất khẩu theo ngành rộng:

 • Các sản phẩm thiết yếu tăng 23,0%, đạt 28,1 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 31,6%, đạt 16,6 tỷ AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 17,2%, đạt 3,1 tỷ AUD
 • ETM tăng 8,0%, đạt 7,9 tỷ AUD
 • Các hàng hoá khác tăng 47,1%, đạt 5,0 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 9,0%, đạt 33,9 tỷ AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng:

 • Các sản phẩm thiết yếu tăng 0,2%, đạt 16,0 tỷ AUD, trong đó xăng dầu tăng 5,0%, đạt 7,7 tỷ AUD
 • STM giảm 3,3%, đạt 4,2 tỷ AUD
 • ETM tăng 0,4%, đạt 81,3 tỷ AUD
 • Hàng hoá khác tăng 7,6%, đạt 3,3 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 3,1%, đạt 35,1 tỷ AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY