Các điểm chính trong thương mại của Bắc Úc trong năm 2016-17

Các điểm chính trong thương mại của Bắc Úc trong năm 2016-17

301
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Úc tăng 2,7%, đạt 6,1 tỷ AUD, trong đó giảm 3,9% về lượng và tăng 6,9% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 17,8%, đạt 4,5 tỷ AUD, trong đó nhập khẩu khí ga tự nhiên không bao gồm trong tổng nhập khẩu của Bắc Úc kể từ tháng 12/2013 trở đi.

Xuất khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu giảm 2,2%, đạt 1,5 tỷ AUD, trong đó xăng dầu giảm 33,9%, đạt 214 triệu AUD, bù lại khoáng sản tăng 15,8%, đạt 762 triệu AUD
 • STM (trừ Nickel) tăng 55,5%, đạt 29 triệu AUD
 • ETM tăng 4,8%, đạt 65 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng 6,8%, đạt 3,3 tỷ AUD
 • Dịch vụ tăng 1,8%, đạt 754 triệu AUD

Nhập khẩu theo ngành rộng

 • Các mặt hàng thiết yếu tăng 2,9%, đạt 503 triệu AUD, trong đó xăng dầu tăng 3,1%, đạt 496 triệu AUD
 • STM giảm 2,1%, đạt 88 triệu AUD
 • ETM giảm 62,9%, đạt 966 triệu AUD
 • Hàng hoá khác tăng từ 33 triệu AUD lên 123 triệu AUD
 • Dịch vụ giảm 10,3%, đạt 665 triệu AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY