Các điểm chính trong thương mại của ACT trong năm 2016-17

Các điểm chính trong thương mại của ACT trong năm 2016-17

457
0
SHARE

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại

 • Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của ACT tăng 6,4%, đạt 2 tỷ AUD, trong đó tăng 5,6% về lượng và tăng 0,8% về giá
 • Kim ngạch nhập khẩu tăng 9,3%, đạt 2,5 tỷ AUD, trong đó tăng 14,2% về lượng và giảm 4,3% về giá

Thương mại dịch vụ

Xuất khẩu dịch vụ đóng góp 99,0% trong tổng thương mại của Bắc Úc. Xuất khẩu dịch vụ tăng 6,5%, đạt 1,9 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Du lịch liên quan đến giáo dục tăng 24,4%, đạt 786 triệu AUD
 • Dịch vụ và hàng hoá chính phủ tăng 8,7%, đạt 452 triệu AUD
 • Các dịch vụ kinh doanh khác (chủ yếu là dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu và phát triển) tăng giảm 0,3%, đạt 343 triệu AUD
 • Du lịch cá nhân khác (trừ liên quan đến giáo dụ) giảm3,9%, đạt 246 triệu AUD
 • Du lịch kinh doanh giảm 37,2%, đạt 49 triệu AUD

 

Nhập khẩu dịch vụ đóng góp 99,5% trong tổng thương mại của ACT. Nhập khẩu dịch vụ giảm tăng 8,8%, đạt 2,3 tỷ AUD trong năm 2016-17, trong đó:

 • Dịch vụ và hàng hoá chính phủ tăng 1,3%, đạt 1,2 tỷ AUD
 • Du lịch cá nhân khác (trừ liên quan đến giáo dụ) tăng 9,8%, đạt 694 triệu AUD
 • Các dịch vụ kinh doanh khác (chủ yếu là dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu và phát triển) giảm tăng 83,3%, đạt 103 triệu AUD
 • Du lịch kinh doanh tăng 10,8%, đạt 103 triệu AUD
 • Viễn thông, thông tin giảm 20,7%, đạt 23 triệu AUD

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY