Các chính sách hỗ trợ ngành đánh bắt thuỷ sản của Úc

Các chính sách hỗ trợ ngành đánh bắt thuỷ sản của Úc

756
0
SHARE

Ngành công nghiệp đánh bắt thuỷ sản nhận được hỗ trợ ở mức độ cao. Chính phủ Liên bang cung cấp cả hỗ trợ trực tiếp, dưới hình thức một gói tài trợ và bồi hoàn chi phí, cũng như hỗ trợ gián tiếp, dưới hình thức thuế quan và khu vực đánh bắt cá của Úc. Ngành công nghiệp cũng được hưởng lợi từ một trung tâm nghiên cứu hợp tác.

Gói hỗ trợ điều chỉnh ngành Thuỷ sản

Với sự ra đời của khu bảo tồn biển vào năm 2012-13, Chính phủ Liên bang đã đưa ra các gói hỗ trợ điều chỉnh ngành thủy sản trị giá $100 triệu cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi việc tạo ra các khu bảo tồn biển. Theo chính phủ, chỉ có 1% cơ sở đánh cá thương mại có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc tạo ra các khu bảo tồn.

Hệ thống bồi hoàn chi phí

Thủy sản của Úc được quản lý trên cơ sở bồi hoàn chi phí đầy đủ. Các nhà đánh bắt thuỷ sản thương mại phải trả các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đánh bắt, trong khi chính phủ trả chi phí cho các hoạt động có lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Chi phí giám sát và thực hiện đánh bắt thủy sản thương mại trong nước được chia đều giữa các chính phủ và ngành công nghiệp.

Khu vực đánh bắt thuỷ sản của Úc

Ngành công nghiệp nhận một số bảo hộ trong việc sản xuất, từ giới hạn đánh bắt đặc quyền tại Úc. Một khu vực khai thác kinh tế 200 hải lý, được gọi là Khu vực đánh bắt thuỷ sản của Úc, được tuyên bố là của Úc. Khoảng cách này không được công nhận bởi tất cả các nước, bằng chứng là sự xâm nhập của Indonesia vào vùng biển Úc. Tuy nhiên, nó được phần lớn các nước trên thế giới chấp nhận.

Bảo hộ thuế quan

Thuế quan đánh vào nhiều sản phẩm thuỷ sản đã được giảm hoặc bãi bỏ.  Nhập khẩu thuỷ sản hiện nay được miễn thuế. Thuế quan vẫn áp dụng đối với thủy sản chế biến, và nhập khẩu các sản phẩm chưa qua chế biến được hạn chế bởi các qui định về kiểm dịch.

Hợp tác nghiên cứu

Một trung tâm nghiên cứu thủy sản mới, Trung tâm nghiên cứu hợp tác thuỷ sản Úc (CRC), được thành lập vào năm 2007. Trung tâm hỗ trợ làm tăng mức độ sản xuất khai thác, trong khi giảm thiểu chất thải và đang nghiên cứu làm cách nào để tận dụng cá bỏ đi. Hai chương trình nghiên cứu chính hiện nay là giá trị lợi nhuận chuỗi và chất lượng và sự toàn diện của sản phẩm.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY