Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc chính thức đối...

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc chính thức đối tên từ ngày 01/7/2022

61
0
SHARE

Từ ngày 01/7/2022, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc chính thức đối tên thành Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp (tên tiếng Anh là: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry – DAFF). Tại website của DAFF sẽ có các thông tin liên quan đến nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, an toàn sinh học và thương mại.

Trường hợp cần những thông tin liên quan đến môi trường và nước vui lòng tham khảo tại website của Bộ Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước (Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water – DCCEEW). Đây là Bộ mới được thành lập từ ngày 01/7/2022.

Chức năng của DAFF gồm:

 • Các ngành nông nghiệp, đồng quê/mục vụ, đánh cá, thực phẩm và lâm nghiệp
 • Đất và các tài nguyên thiên nhiên khác
 • Các vấn đề về hạn hán và điều chỉnh nông thôn
 • Kiểm dịch ngành nông thôn
 • Nghiên cứu các ngành công nghiệp chính bao gồm nghiên cứu kinh tế
 • Tiếp thị hàng hóa, bao gồm cả xúc tiến xuất khẩu và kinh doanh nông sản
 • Các tổ chức và hoạt động quốc tế cụ thể về hàng hóa
 • Quản lý các hiệp định hàng hóa quốc tế
 • Quản lý xuất khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp
 • Các chương trình và chính sách an ninh lương thực
 • Chính sách công nghiệp chế biến thực phẩm
 • An toàn sinh học, liên quan đến động vật và thực vật

DAFF thực thi các luật liên quan đến:

 • Rủi ro sâu bệnh và dịch bệnh đối với hàng hóa, con người và tàu thuyền đến Úc
 • Hàng nông sản xuất khẩu từ Úc
 • An toàn thực phẩm nhập khẩu
 • Gỗ và các sản phẩm giấy nhập khẩu
 • Thuế nông nghiệp

Tham khảo thêm thông tin tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp từ nguồn: https://www.agriculture.gov.au/

NO COMMENTS