Báo cáo thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc...

Báo cáo thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc năm 2014-2015

618
0
SHARE

Theo Báo cáo thương mại của các bang và vùng lãnh thổ năm 2014-2015 vừa được công bố, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của Úc đã tăng lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2014-2015, trong đó xuất khẩu tăng 8.3% tại Tây Úc, 5.5% tại Qeensland, 3.2% tại Victoria và 3% tại vùng lãnh thổ thủ đô Úc.

Báo cáo này được phát hành bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), là báo cáo mới nhất trong một loạt các báo cáo hàng năm của DFAT phân tích về thương mại quốc tế, cung cấp các hướng dẫn thống kê đầy đủ đối với việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cho mỗi bang và vùng lãnh thổ.

Tài nguyên vẫn là nguồn xuất khẩu chủ yếu của 5 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc. Tây Úc là khu vực chính xuất khẩu quặng sắt, tinh quặng (53,4 tỷ đô la Úc) và khí ga tự nhiên (13,5 tỷ đô la Úc), trong khi than đá được xuất khẩu chủ yếu tại Queensland (18,4 tỷ đô la Úc) và New South Wales (12,8 tỷ đô la Úc). Khí ga tự nhiên được xuất khẩu lớn nhất tại Lãnh thổ Bắc Úc (2,6 tỷ đô la Úc), trong khi nhôm, kẽm, quặng sắt và tinh quặng xuất khẩu chiếm tới 40% (hoặc 1,2 tỷ đô la Úc) trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Tasmania.

Trong giai đoạn 2014-2015, Tây Úc tiếp tục là khu vực xuất khẩu chủ yếu của cả nước với kim ngạch xuất khẩu chiếm 36,7% tổng xuất khẩu của Úc (trị giá 117 tỷ đô la Úc), tiếp đến là tiểu bang New South Wales (chiếm 19,6%) và Queensland (chiếm 18%).

New South Wales là khu vực nhập khẩu lớn nhất nước với kim ngạch nhập khẩu chiếm 36,6% tổng nhập khẩu của Úc (trị giá 124,9 tỷ đô la Úc), tiếp đến là tiểu bang Victoria (chiếm 24,6%), Queensland (chiếm 13,6%) và Tây Úc (chiếm 13,5%).

Xem báo cáo tại đây.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY