Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2016

339
0
SHARE

Trong tháng 9/2016, Việt Nam 2/9 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 9/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/4 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2016.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
9/09/2016 Frozen cooked and peeled shrimp China Standard Plate Count 110000, 300000, 21000, 270000, 120000 cfu/g CRU 05/2014
13/09/2016 Blue cheese United kingdom Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
27/09/2016 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
18/08/2016 Frozen tiny red chilli Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 9/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
2/09/2016 Pistachio kernels Turkey Aflatoxin 0.019 mg/kg NUT 10/16
19/09/2016 Maldive fish chips Sri lanka Histamine 270 mg/kg SCM 05/2014
23/09/2016 Pistachio kernels China Aflatoxin 0.065 mg/kg NUT 10/16
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/3 trường hợp vi phạm nào tháng 9/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/09/2016 Bitter gourd Bangladesh Carbendazim
Chlorpyrifos
Carbendazim 0.083;
Chlorpyrifos 0.048
mg/kg FSC 1.4.2
6/09/2016 Frozen whole chilli Vietnam Difenoconazole
Profenofos
Difenoconazole 0.1;
Profenofos 0.2
mg/kg FSC 1.4.2
2/09/2016 Dried pitted dates Iran Cypermethrin 0.06 mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY